ASYLPOLITIK. Sverige, Finland och Island har inte tagit emot tillräckligt många syriska ”flyktingar”, anser brittiska biståndsorganisationen Oxfam.

Enligt organisationen Oxfam tillhör de tre nordiska länderna Sverige, Finland och Island en grupp på fem rika västländer som tagit emot endast lite mer än hälften av den mängd asylsökare som anses vara rättvist med tanke på ländernas ekonomi. I den gruppen ingår även Australien och Nya Zeeland.

Oxfam anser att det bara är Kanada, Norge och Tyskland som tagit tillräckligt med ansvar i ”flyktingkrisen” hittills. De tjugo efterföljande länderna i jämförelsen ligger långt efter målet. Exempelvis har Frankrike endast tagit emot tusen syriska asylanter hittills vilket Oxfam anser är 25 000 för lite.

USA och Nederländerna har bara tagit emot sju procent av Oxfams ”flyktingmålsättning”. Danmark har tagit emot 15 procent och Storbritannien 22 procent.

Enligt Oxfam har de rika länderna erbjudit skydd till endast en procent av de syriska asylsökarna. Oxfam anser att målet borde vara minst tio procent.

Oxfams direktör Winnie Byanyima säger att grannländerna Turkiet, Libanon, Jordanien och Irak, där de törsta delen av de syriska asylsökarna befinner sig, inte längre kan tvingas att ensamma bära ansvaret.

Källa:
Oxfam: Finland tar emot orättvist få flyktingar


  • Publicerad:
    2016-03-29 11:35