ASYLINDUSTRIN. Migrationsverket håller just nu på med en av de största upphandlingarna verket har gjort. Det handlar om 80 000 boendeplatser där man försöker att få ner priset.

migrationsverket

Under hösten går de nuvarande upphandlingarna mellan privata bolag och Migrationsverket ut. Därför håller man nu på med nya upphandlingar, 80 000 platser, varav en fjärdedel är nya boendeplatser.

— Det handlar om runt 60 000 platser som finns i dag och ytterligare 20 000 platser eftersom det kom många nya asylsökande i höstas, säger Magnus Gustavsson, sektionschef på Migrationsverket.

Man förhandlar nu om längre avtal än man tidigare upphandlat vilket man hoppas kommer att kunna pressa priserna och få fler intresserade av att upplåta fastigheter.

— I det nya ramavtalet erbjuder vi sex månader, ett år och treåriga avtal. Vi hoppas på så sätt kunna knyta till oss nya leverantörer som ser en affär i att iordningställa en byggnad för oss om man får ett längre avtal, fortsätter Gustavsson.

Källa:

Ska pressa priset för 80 000 platser på asylboenden


  • Publicerad:
    2016-03-22 20:25