SKANDAL. Den före detta S-riksdagsmannen Jan Emanuel Johansson tar 60 000 skattekronor per ensamkommande ”barn” – stoppar 37 200 kr i egen ficka. Tjänade förra året 26 miljoner kr på folkutbytet.

jan emanuel johansson

Socialdemokrat, Robinsson-vinnare och asylprofitör.

Samtidigt som många svenskar sliter hårt med hederliga arbeten och andra lider av arbetslöshet, så täljer skrupellösa kapitalister guld med smörkniv inom den ständigt växande asylindustrin. En av dessa är Jan Emanuel Johansson som mellan år 2002 och 2010 satt i Sveriges riksdag på ett socialdemokratiskt mandat.

Johansson tjänade redan 2010 nästan 250 miljoner kronor inom välfärdsbranschen med hjälp av Pär Nuder, som också är socialdemokrat och tidigare har varit Sveriges finansminister. Oligarken Johansson har tidigare dömts för bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll av Gotlands tingsrätt men hyllas ändå av näringslivstidningar med utmärkelser som ”årets superföretagare”.

För några år sedan startade Johansson en ny verksamhet där han endast riktade in sig på att roffa åt sig asylpengar. Det nya bolaget han då startade fakturerar svenska staten och Sveriges skattebetalare 60 000 kr för varje påstått ensamkommande flyktingbarn som verksamheten ordnar boendeplats åt. Av dessa offentliga pengar går dock endast 22 800 till skötseln av asylsökarna, mer än hälften av summan – hela 37 200 kr – går in i bolaget där det blir vinst och täcker upp eventuella andra utgifter bolaget har.

2014 omsatte bolaget, som heter Hoppetgruppen, runt 7 miljoner kr. Förra året steg omsättningen till 101 miljoner kr och den rena vinsten blev 26 miljoner. Vinsten 2015 ökade med hela 9465 procent mot för föregående år.

Många ekonomiska avslöjanden om invandringen på kort tid
Avslöjandet om Jan Emanuel Johansson som släpptes av Expressen idag kommer kort efter att Riksdagens utredningstjänst kommit fram till att nyanlända invandrare får gigantiska bidrag av svenska staten. Dagens Industri summerade det hela på följande sätt:

Moderaterna har gett i uppdrag till Riksdagens utredningstjänst att räkna ut inkomsten från barnbidrag, bostadsbidrag, etableringsersättning och ekonomiskt bistånd för olika hushåll som befinner sig i den så kallade etableringsfasen, det vill säga de första åren i landet. Resultatet för två vuxna med två barn ligger på 22 400 kronor i månaden. Med tre barn 27 400 och med fyra barn 32 800. Om man är ensamstående ligger man 3000 kronor lägre i varje nivå.

Faktum är att Riksdagens utredningstjänst kom fram till att det inte lönade sig för nyanlända invandrarfamiljer om en av föräldrarna fick ett jobb med en lön på 18 000 kr i månaden. Då skulle bidragsförlusten innebära en nettoförlust för familjen trots att en av de vuxna arbetade.

Utredningen bekräftade det invandringskritiker länge hävdat – att det finns ett uppenbart ekonomiskt intresse för människor från primitiva och underutvecklade länder att söka sig till Sverige där de inte ens behöver arbeta för att radikalt höja sin levnadsstandard.

Arbeta måste däremot svenskarna som dels ska försörja de nyanlända invandrarna och dels förse asylprofitörerna med mångmiljonvinster!

Källa:
Jan Emanuels vinst upp med 9 465 procent


  • Publicerad:
    2016-09-12 18:25