SJÖBO. Sverigedemokraterna i Sjöbo yrkade nyligen i en motion på att kommunen ska köpa upp fastigheter som står tomma och på så sätt sätta stopp för privata profitörer som vill inrätta asylboenden.

Sverigedemokraterna i Sjöbo kommun anser att asylindustrin är ”en lycksökarbransch” och vill sätta stopp för etablering av asylboenden i kommunen. Under gårdagen lämnade därför gruppledaren Lars-Wilhelm Larsson in en motion där kommunen uppmanas att köpa upp alla tomma fastigheter som är stora nog att inrymma boenden. Vidare menar man att kommunen tar skada av invandringen:

Med dagens invandringspolitik har dessa blivit intressanta för alla sorters företagare inom den sociala flyktingindustrin, där det finns näst intill obegränsade möjligheter att tjäna snabba pengar, där kommunerna sedan står med kostnaderna för kalaset.

Istället för att tomma lokaler används till att inhysa främlingar och föda den redan övergödda Bert Karlsson vill använda fastigheterna till mer positiv verksamhet, bland annat boende för ungdomar i kommunen:

Nu har enligt tidningarna det första företaget i denna lycksökarbransch knackat på dörren till kommunen och vill etablera sig i Vollsjö och köpa Hotell Svea för att där bedriva asylboende. Eftersom detta kan bli en mycket dålig utveckling för kommunen både vad gäller kostnader, sociala problem och undanträngande av annan verksamhet såsom vandrarhem och turistverksamhet måste kommunen snabbt ta fram en policy som går ut på att köpa in dessa fastigheter och skapa en mer positiv användning av dessa. Man kan till exempel skapa mindre boenden för våra ungdomar, vilket är en bristvara i kommunen.

Motionen i sin helhet går att läsa på SD i Sjöbos hemsida.


  • Publicerad:
    2015-05-19 17:55