TIERP. Det nya asylboendet i Svanby blir försenat igen efter att invånarna på orten lämnat in ytterliggare ett överklagande till kommunen.

Under året ska Tierps kommun ta emot 13 så kallade flyktingbarn, det är ett krav från länsstyrelsen. Kommunen har idag nio platser och därför bestämde man sig för att bygga ett boende på orten Svanby. Tanken var från början att boendet skulle byggas i två plan för att inrymma 18 främlingar.

De boende i Svanby protesterade då mot bygget med motiveringen att byggnaden skulle bli för hög och inte passa in i gatubilden i det villakvarter där boendet skulle bli. Kommunen bantade då planerna och lämnade förslag på ett boende i ett plan med nio platser.

Nu protesterar invånarna åter igen och har lämnnat in en överklagan på det bygglov som kommunen beviljat det kommunalägda bostadsbolaget Tierpsbyggen. Länsstyrelsen har nu stoppat bygget under tiden som ärendet utreds. Där det officiellt råder delade meningar mellan kommun och invånare är ifall boendet får byggas som en byggnad på två tomter, eller ifall boendet blir två separata byggnader. Invånarna yrkar på det senare.

På kommunen anser man att invånarna inte har något att säga till om då bygglovet redan var planerat.

— Vi funderar på saken, men jag vill överklaga länsstyrelsens tillfälliga stopp av bygget. Vi anser att bygget är i enlighet med bygglovet. Vi har ingen informationsplikt till närboende. Så länge ett bygge överensstämmer med bygglovet behöver vi inte ta hänsyn till klagomål på sådant som färg eller utformning av en byggnad, säger Roger Kjetselberg, vd för Tierpsbyggen.

Gudrun Wikström som bor i Svanby står dock bakom överklagan och menar att det är den tänkta byggnaden som kommer att sänka värdet på husen i området och inte verksamheten i sig.

— Kommunen vill bygga ett stort hus i ett villaområde som skulle sänka värdet på de påkostade villorna runt omkring. Så går man inte mot oss medborgare. Dessutom försökte kommunen mörka detta genom att inte lämna information i tid. Vi är emot att kommunen bygger ett hus på två tomter, säger hon.

Källa:
Asylboende försenas efter protester


  • Publicerad:
    2015-05-25 18:00