ASYLINDUSTRIN. Enligt en före detta anställd på Migrationsverket är myndigheten en av Sveriges mest korrupta och anställda på verket gör allt för att sko sig på både skattebetalare och invandrarna själva.

migrationsverket

En före detta utredare på Migrationsverket, som numera arbetar som juridiskt ombud för asylsökande, avslöjar till tidningen Fria Tider att det vardagliga arbetet på svenska Migrationsverket präglas av systematiskt fusk och ren brottslighet.

”Stressen och kraven från överordnade omöjliggöra noggranna utredningar och leder till beviljade uppehållstillstånd även vid ogrundade asylansökningar”, skriver den före detta anställde om arbetssituationen på Mirationsverket. Man poängterar dock att verket delat ut ogrundade uppehållstillstånd till sökanden i flera decennier och att det är gammal skåpmat. Det intressanta menar man är de korruptionsfrämjande strukturer som finns på verket:

Migrationsverkets ledning har nämligen i flera decennier tillåtit sina utredare att praktisera hos advokater och jurister som företräder asylsökande i processen. För att komma ifråga för en praktikplats krävs dock att utredaren förordnar advokaten som offentligt biträde i hundratals asylärenden, vilket på sikt kan generera miljoner skattekronor till advokaten.

Det krävs dock att praktikanten är lönsam även under sin praktik. Han är lönsam om han lyckas lura asylsökande som fått avslag att betala 50-100 tusen kronor till advokatbyrån för att få uppehållstillstånd i Sverige. Praktikanter återvänder med en del av pengarna till sin tjänst på Migrationsverket och kvar står den asylsökande utan pengar och utan uppehållstillstånd. Utredaren har således avlönats först av skattebetalarna, sedan av advokaten och till sist av en desperat asylsökande.

Andra varianter av fusk är när anställda utredare på verket begär tjänstledigt för att starta en enskild firma och sedan anmäler sig intresserad av uppdrag som offentligt biträde i asylärenden, något som sker ”i parti och minut”:

”Migrationsverket anser att tjänstlediga utredare är lämpliga som ombud för asylsökande och förordnar dem i parti och minut”

Får den tjänstlediga anställda inte nån praktikplats löser man det genom att ”samarbeta” med advokater och jurister som i sin tur tillåts skicka saltade räkningar:

De anlitar vissa väldigt ofta och tillåter ”saltade” kostnadsräkningar utan prutningar så länge de anlitade medverkar i asylprocessen enligt löpandebandprincipen. I annat fall upphör samarbetet. Det förekommer även annat samarbete, då utredare, advokater och tolkar är väldigt goda vänner och inleder relationer och gifter sig med varandra och bildar familj. Samarbetet försiggår då så att säga inom familjen där alla involverade hjälper varandra.

20120410_migrationsverket1

Rent perversa trakasserier från anställda
Förutom fusk och brottslighet för sin egen ekonomiska vinning uppges en del utredare njuta av att trakassera exempelvis kristna kvinnor där kvinnorna ombads ge detaljerade beskrivningar om vilka typer av övergrepp de utsatts för i sina hemländer.

”Han var intresserad av det tekniska utförandet och njöt av sin makt att förnedra kvinnor”, menar den anonyme visselblåsaren.

Trots Mirationsverkets försök att rensa ut korrumperade anställda har man inte lyckats med det och man menar att verket måste gå vidare med att gallra bland sina medarbetare:

”Det återstår nu för Migrationsverket att gå vidare i gallringsprocessen och avskeda brottsliga medarbetare som i flera decennier åsidosatt lagar och regler och som befäst uppfattningen bland asylsökande att Sverige har den värsta korruptionen eftersom man inte får någonting för pengarna och behandlas illa när man protesterar”, avslutar tipsaren.

Källa:
”Sveriges mest korrupta myndighet”


  • Publicerad:
    2015-03-17 18:13