SVERIGE. Svenskar är det folk i Norden som har lägst tilltro till välfärden. Förtroendet har dalat under ett decennium och nu ökar klyftan mellan de nordiska länderna igen.

Förtroendet för den svenska välfärden har dalat under ett decennium och trenden ser inte ut att vända. Enligt SEB:s årliga välfärdsundersökning är svenskarna det folk i Norden som har minst tilltro till välfärden. Enligt undersökningen tror hela 53 procent att deras generation kommer ha sämre pension än den föregående generationen.

— Pessimismen kan bero på att svenskarnas förväntningar är högre än i många länder eftersom vi har så lång tradition av väl utbyggda välfärdssystem. När det nu blir påtagligt att systemen blir allt mer grovmaskiga, kan svenskarna uppleva det som ett större problem än andra, säger Jens Magnusson, privatekonom vid SEB.

Enligt undersökningen har tilltron för den svenska tandvården dalat från en andra plats i Norden till en fjärde plats och ligger nu på index 70. Danmark toppar listan över trygghet med tandvården med ett index på 78. Även vården och skolan, två välfärdssektorer som pressats hårt i och med massinvandringen, ligger på låga förtroendesiffror bland svenskarna.

Källa:
Svenskarna deppar om landets välfärd


  • Publicerad:
    2016-06-18 12:30