VÅRD. Ett stort antal överbeläggningar samtidigt som sjukhuset i Sollefteå bit för bit läggs ned. Nu går sjukhuset i Sundsvall in i ”stabsläge” och ”förstärkningsläge”, vilket innebär att sjukvårdsledningen samlas och alla anställda beordras arbeta på sin lediga tid. Detta rapporterar Fjällsjö Nyheter.

Överbeläggningar och nedläggningar präglar vården i södra Norrland.

Överbeläggningar och nedläggningar präglar vården i södra Norrland.

Under Julhelgen slog Sundsvalls sjukhus det tidigare överbeläggningsrekordet och man trodde då att det inte kunde bli värre med hela 49 överbeläggningar. Men idag är siffran redan uppe i 61 överbeläggningar. Sjukhuset är nu i kris och så kallat stabsläge är förklarat.

— Sjukhuscheferna beordrar ut alla som svarar i telefonen. All personal på alla avdelningar som står på anställningslistorna kommer att ringas upp för att kallas in, säger Åsa Holgersson som är huvudskyddsombud på Vårdförbundet i Västernorrland.

Delvis beror överbeläggningar på nedläggningarna Socialdemokraterna har gjort på Sollefteå sjukhus. Efter att ha kört över medborgarna och medborgardialogen misslyckats återstår nu att avgöra frågan i kommande val.

Men innan dess är mer kaos att vänta. Siffran 61 överbeläggningar kommer sannolikt att öka.

Under tiden kommer sjukhusledningen sannolikt att skriva ut patienter som egentligen fortfarande är sjuka och behöver vård, och flytta andra till andra landsting – vilket innebär skador på patienterna och enorma kostnader för det redan konkursmässiga landstinget.

Störst kostnad kan komma att bli i form av personalbortfallet. Krisen på sjukhuset i Sundsvall innebär att de anställda kommer att slitas ut i ännu högre takt än tidigare. Fler kommer att tappa förtroendet för den politiska ledningen och säga upp sig och det blir svårare att rekrytera ny personal utifrån.

Ursprungligen publicerat på Fjällsjö Nyheter.


  • Publicerad:
    2017-01-10 17:30