SVERIGE. Ett nytt förslag som verkar ha regeringens stöd vill minska antalet län i Sverige från 21 till 6.

nya län

För närvarande är Sverige uppdelat i 21 län. Idag presenterade dock en kommitté, som bestått av Barbro Holmberg (S) och den tidigare europapolitikern Kent Johansson (C), ett förslag på en ny länsindelning som skulle dela upp Sverige i 6 län.

Det uttalade målet med regionombildningen är att ”minska byråkratin och förbättra effektiviteten inom framförallt vården”, skriver SVT som tagit del av bilder på den föreslagna länsindelningen som läckt från ett hemligt möte. En förändrad länsindelning skulle också innebära att ett stort antal landshövdingsposter försvinner och att flera residensstäder förlorar sin status. Många fruktar också att den ökade centraliseringen ska leda till att vård och andra tjänster ska försämras eller försvinna från vissa delar av landet.

Civilminster Ardalan Shekarabi (S) är dock nöjd med vad kommittén kommit fram till.

— Den här processen har präglats av dialog, ödmjukhet och insyn. Det tror jag är grundläggande för att lyckas med den här viktiga strukturförändring som handlar om likvärdigheten i vårt land, säger Shekarabi.

Trots att kommittén endast tagit fram ett förslag som ännu inte antagits presenterar statliga SVT nyheten som att Sveriges karta redan ritats om och att förändringen redan är spikad och klar.

Källa:
Här är Sveriges nya storregioner


  • Publicerad:
    2016-03-09 17:50