JÄMTLAND. Det jämtländska folket har bjudit på stort motstånd mot de blocköverskridande planerna på ”storregioner”. Folkrörelsens protester har visat sig ge resultat eftersom Jämtland nu officiellt plockats bort från förhandlingarna och slipper ingå i en storregion.

Regeringens urspungliga plan på omstuvning till så kallade storregioner.

Regeringens ursprungliga plan på omstuvning till så kallade storregioner.

I Jämtland har folkrörelsen visat på stor opinion mot att bli inblandade i en storregion. Det jämtländska folket går nu segrande ur duellen och Jämtland slipper ingå i en så kallad storregion.

— I Jämtland finns det en oerhört stark folkopinion mot sammanslagning. Där har vi en folkrörelse. I Jämtland har tiotusentals skrivit på listor och det har blivit den allt överskuggande frågan, säger centerpolitikern Anders W Jonsson efter måndagens förhandlingar med regeringen.

Allianspartierna kunde redan för tre veckor sedan konstatera att det aldrig skulle gå att förmå Jämtland att ingå i en storregion varför man tvingades att backa. Dock är det först nu som det officiella beslutet tagits om att helt plocka bort Jämtland från de blocköverskridande förhandlingarna.

Enligt regeringens förslag ska Sveriges idag 21 län och landsting stuvas om till sex storlän och landsting, men det hela har mött stor kritik och uppenbarligen ger folkligt motstånd resultat. Detta eftersom Jämtland nu förefaller slippa ingå i en storregion tillsammans med Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands och Jämtlands län och döpas om till ”Norrlands län”. Utöver detta vill man från regeringens håll göra om Södermanlands, Västmanlands, Dalarnas, Gävleborgs, Uppsala och Örebro län till ”Svealands län” och att ”Västra Götalands län” skulle bestå av en hopslagning av Västra Götalandsregionen och Värmlands län.

Centern har tidigare hotat med att hoppa av förhandlingarna om man inte i samband med en omstuvning av Sveriges län samtidigt innefattar en omfattande decentralisering från nationell till regional nivå.

— Ska vi vara beredda att vara med och rita om kartan så att vi får större regioner, då är det under förutsättning att det kombineras med att flytta maktbefogenheter från nationell till regional nivå, säger Jonsson.

Det är oklart om regeringen kommer att lyckas driva igenom sitt kritiserade förslag om så kallade storregioner, men som planen ser ut nu ska en proposition kring det hela kommer att lämnas in till riksdagen under våren 2017.

Källa:
Jämtland slipper bli del av storregion


  • Publicerad:
    2016-11-14 21:20