INRIKES. Ett äldreboende har Lex Sarah-anmälts efter att sjuksköterskor som arbetar där har upptäckt flertalet brister, bland annat att flera av de boende har gått ner väldigt mycket i vikt under våren samtidigt som det har kommit fram att personalen ätit av deras mat.

Sjuksköterskor som arbetar på äldreboendet Höjden i Skellefteå har rapporterat om flertalet brister i verksamheten, varpå boendet nu tvingats att vidta akuta åtgärder. Under våren har flera av de boende gått ner ovanligt mycket i vikt medan det kommit fram att personalen har ätit av deras mat. Trots att äldreboendet har som policy att personalen ej får äta de äldres överblivna mat.

Boendechefen Madeléne Leonardsson säger att hon ser allvarligt på händelserna men påstår även att dessa möjligtvis inte alls hör ihop.

— Det är lätt att tänka så och jag förstår att man kan tolka det som att de boendes viktnedgång beror på att personalen äter deras mat, men det behöver inte vara så, säger Leonardsson och fortsätter:

— Det kan vara så att de äldre av någon anledning har dålig aptit och att det blir mat över som personalen sedan ätit. Det kan med andra ord vara en slump.

En Lex Sarah-anmälan har gjorts och Socialkontoret kommer nu att utreda händelserna. I samband med denna anmälan har även andra brister anmälts bland annat brister i städrutinerna samt att blöjor inte alltid har bytts vid behov.

— Det här är allvarliga saker som nu anmälts för att utredas, säger Leonardsson.

Man inväntar nu på svar från utredningen om hur bristerna kan ha uppstått för att sedan kunna förbättra. Äldreboendet ska även ha tagit kontakt med en arbetsterapeut för att planera för insatser och utbildning i metoder till personalen. De akuta åtgärderna som hittills har vidtagits ska endast ha varit att samtala med personalen enskilt samt i grupp.

— Vi har till exempel haft samtal med var och en ur personalen och även haft gruppmöte, säger Leonardsson.

Källa:
Äldre har gått ner i vikt på boende – personalen åt deras mat


  • Publicerad:
    2017-06-12 19:00