NORRLAND. Fjällsjö Nyheter fortsätter att rapportera från striden mellan Vapsten Lappby och Vapsten Sameby, som nu utvecklats till ”den allvarligaste etniska konflikten i Sverige”, som dessutom censureras av statlig television.

Det är i området kring Tärnaby i Västerbotten som den etniska konflikten står. Foto: hsvall (CC Public Domain).

Konflikten mellan Vapsten Lappby och Vapsten Sameby i området kring Tärnaby trappas upp. Nu säger Lappbyn att medlemmarna i Samebyn kanske måste packa sitt bohag och flytta på sig.

Sedan tidigare har Vapsten Sameby i ett brev till Länsstyrelsen krävt att Vapsten Lappbys renar ska avlägsnas från området, och man har även velat få bort svenska älgjägare som inte är folkbokförda i området och begränsa svenskarnas jaktområde.

— Jag anser att det är en av de allvarligaste etniska konflikterna som vi har i Sverige. Det här är definitivt en etnisk konflikt, säger Professor Peter Sköld som är professor på Centrum för samisk forskning vid Umeå universitet.

LÄS MER: Lappby vill dra sameby inför tingsrätten

I grunden handlar den etniska konflikten om rätten till jakt och renskötsel. Staten stödjer nordsamerna i Vapsten Sameby, och ger dessa rätten till både jakt och renskötsel på statens mark.

Detta kommer sig av att staten tvångsförflyttade Vapsten Samebys ättlingarna till området från Norrbotten, som ett led i att renskötseln och samerna nationaliserades och stängdes ute från finska Lappland.

Staten fråntog i samband med detta sydsamiska Vapsten Lappbys rättigheter till jakt och renskötsel och försökte assimilera dessa med svenska norrlänningar. Dessutom stiftade staten lagar som även förbjöd svenskar att bedriva renskötsel.

Den allvarliga etniska konflikten återspeglas i Sametinget, där en långvarig strid råder mellan vänsterpartierna och högerpartierna. Vänsterpartierna hävdar ”alla samers lika värde”, vilket i praktiken innebär att alla som är etniska samer ska få äga renar. Icke-samiska etniska svenskar ska dock inte ha samma värde. I förra höstens val vann högerpartierna, efter en kraftsamling.

LÄS MER: Högerpartier tar makten i Sametinget

På ytan verkan alla parter ha starka argument för sin sak. Lappbyn är ursprungsbefolkning i området och medlemmarna i Samebyn har också bott och arbetat där under hela sina liv. Och svenskarna tycker inte att de ska räknas som mindre värda.

Talande för konflikten är att om inte staten hade lagt sig i hade det aldrig uppstått några problem. Staten har dock vägrat att medla, och hänvisat till Länsstyrelsen, och nu ska tingsrätten fatta beslut i frågan.

Se bilderna på hur SVT censurerar sina nyheter
När vänsterextrema SVT publicerade en nyhet om den etniska konflikten censurerades den redan samma dag. Men tack vare uppmärksamma läsare kan Fjällsjö Nyheter nu publicera bildbevis på hur SVT censurerar sina nyheter politiskt för att de ska passa regeringens politik:

I sin artikel om konflikten som vänsterextrema SVT publicerade under torsdagen klockan 10.56 beskrev SVT konflikten i en rubrik som den ”mest allvarliga etnisk (sic) konflikten i Sverige”. Förutom stavfelet är detta även en felcitering av professor Peter Sköld som i artikeln beskriver konflikten som ”en av de allvarligaste etniska konflikterna som vi har i Sverige”.

Att det är en allvarlig etnisk konflikt framgår också på flera ställen i texten där det bland annat står: ”Forskare vid centrum för samisk forskning vid Umeå universitet menar att just Vapstenskonflikten är en av de mest allvarliga etniska konflikterna som vi har i Sverige idag” och: ”Jag anser att det är en av de allvarligaste etniska konflikterna som vi har i Sverige. Det här är definitivt en etnisk konflikt”.

Rubriken på artikeln är ”Professorn: En allvarlig etnisk konflikt” och under huvudrubriken står det skrivet ”Konflikten i Vapstens sameby är en av de mest allvarliga etniska konflikterna i Sverige idag”.

Men i en uppdaterad version av artikeln som publicerats senare samma dag klockan 18.09 har allt tal om en etnisk konflikt censurerats av SVT. Detta har med stor sannolikhet gjorts i politiskt syfte, på order av SVT:s vänsterextrema chefer.

Dock skvallrar artikelns webbadress fortfarande om att det rör sig om en etnisk konflikt, som har censurerats. I både den gamla och den nya censurerade artikeln slutar webbadressen nämligen med ”/forskaren-en-allvarlig-etnisk-konflikt”. Detta är ett vanligt fel som SVT ofta gör när de censurerar sina nyheter.

Speciellt komprometterande för SVT är att Professor Skölds vittnesmål om en allvarlig etnisk konflikt helt censureras från artikelns rubrik och text, men inte ifrån artikelns webbadress, samtidigt som hela poängen med att publicera artikeln ursprungligen var att förklara för läsarna hur den etniska konflikten uppstått.

I sin censurerade artikel har SVT dessutom ändrat att Professor Sköld är professor vid Centrum för samisk forskning (Cesam). I den censurerade artikeln skriver man istället att Sköld är professor vid Arktiskt centrum (Arcum). På Umeå universitets hemsida står att Sköld är professor vid Cesam och anknuten till Arcum.

Ursprungligen publicerat på Fjällsjö Nyheter.


  • Publicerad:
    2018-02-03 10:00