RENSKÖTSEL. Frågan om Vapsten Lappby ska få äga renar lagligt togs idag indirekt upp av tingsrätten. Frågan domstolen ska ta ställning till nu är om Vapsten Lappby har rätt att pröva frågan i domstol. Fjällsjö Nyheter försöker reda ut begreppen.

Idag mötte Vapsten Lappby Vapsten Sameby i Lyckseles tingsrätt. Frågan som skulle avgöras var om konflikten dem emellan skall tas upp av domstolen vid ett senare tillfälle. Efter två timmars överläggningar klubbade rätten igenom att beslutet om det blir någon rättegång kommer i januari.

Konflikten handlar om att Vapsten Lappby vill återfå sin lagliga rätt att äga renar. Något som Vapsten Sameby motsätter sig. Konflikten har även en etnisk dimension då den rör ättlingar till tvångsförflyttade nordsamer i Samebyn, och sydsamer i Lappbyn som av staten fråntagits sin lagliga rätt att ”leva som samer”.

Alla Samebyar hette fram till 1971 Lappbyar. Därefter har identitetspolitiker kommit på idén att ordet ”lapp” hetsar mot folkgrupp. Något som inte ännu erkänns juridiskt.

En annan tolkning av ordet är att ”lapp” är ett lånord från finskan och det svenska ord som historiskt sett funnits för att beskriva den samiska folkgruppen. Medan ordet ”same” är ett nyare lånord från samiskan.

1928 bestämde exempelvis staten att det bara var renägare som fick kallas ”lappar”, och att svenskar inte fick äga renar. Samtidigt tvingades många sydsamer att bli svenskar, och deras områden togs genom statens order över av nordsamer. Det senare är alltså det som har hänt för gruppen som kallar sig för Vapsten Lappby, som nu försöker återfå rättigheter till renskötsel i området.

Vapsten Lappby använder sig av den gamla benämningen eftersom denna var gällande då deras förfäder hade statens godkännande att bedriva renskötsel.

Ursprungligen publicerat på Fjällsjö Nyheter.


  • Publicerad:
    2017-12-09 10:00