SVERIGE. Efter att tio misskötta renar hittats döda begär Lainiovuoma sameby, i norra Kiruna, skyddsjakt på två kungsörnar.

Lainiovuoma sameby skickade en skyddsjaktsbegäran på två kungsörnar till Naturvårdsverket efter att tio utmärglade renar hittats döda, där skadorna som funnits på kropparna kan ha orsakats av kungsörn.

Naturvårdsverket valde att neka ansökan då det inte var bevisat att det var kungsörn som hade orsakat skadorna och då det setts flera örnar i området är det svårt att veta vilken eller vilka av örnarna som angripit renarna.

Kungsörnen är fridlyst i Sverige men det pågår en aktiv tjuvjakt i norra Sverige där renskötsel bedrivs. Att samer ansöker om skyddsjakt på fridlysta djurarter som bland annat lo, djärv och kungsörn kan tyckas vara märkligt då de påstår sig värna om en biologisk mångfald.

Källa:
Ännu ett nej till skyddsjakt på kungsörn
WWF pekar ut samer som tjuvskyttar


  • Publicerad:
    2015-05-21 00:10