MEDIA. En Facebookvideo har plötsligt fått spridning för dess raka och enkla besked om främlingsinvasionens orsaker.

Mikael Hagenbo.

På Facebook och Youtube sprids nu den före detta överstelöjtnanten Mikael Hagenbos rättframma beskrivning av det genomkorrumperade Sverige som låter sig förstöras av främlingsinvasionen på grund av sionisternas makt. På bara tre dagar ökade antalet visningar från 500 till minst 30 000, totalt räknat över olika kanaler.

Hagenbo pekar ut den internationella sionistiska makten som via bland annat frimureri förstört Sverige, vilket han menar inte längre är en fungerande stat i och med att den nu styrs av kriminella.

— De är förrädare mot ett folk som har valt dem, och som är offentligt avlönade, säger Hagenbo och påpekar att det inte finns någon myndighet som står upp för och försvarar landet.

— Försvarsmakten är korrupt och politiskt ”korrekt”, det vet jag själv efter 35 år där; officerskåren är den mest politiskt korrekta yrkeskår som finns, och där finns det ingenting att hämta, inget som kan försvara Sverige och demokratin om vi nu haft en sådan någon gång.

Alla myndigheter är korrupta och alla tjänstemän tänker på sin egen lön som kommer nästa månad, fortsätter Hagenbo.

Sionisterna styr Sverige, EU och FN och utför folkutbytet
— Du måste hålla käften i den här korruptionen; alla vet att det är korrupt men du måste vara tyst, annars förlorar du jobbet. Du får inte ens skriva något på Facebook för då förlorar du jobbet…Vi vet vilka som ligger bakom det här, det är sionisterna och de judiska frimurarsällskapen…det är de som styr EU och det är de som styr FN.

Hagenbo säger att han har fullkomligt klart för sig hur det ligger till men det är ”ingen” som pratar om det här heller, säger han.

— Det är ingen som vågar angripa de här sionisterna, organiserad judendom i Sverige, och de är de som är skyldiga till den här massimmigrationen och alla problem vi har, för alla är rädda för den här myten om ”förintelsen”, att våga ”såra” judarna, säger Hagenbo.

Med tanke på Hagenbos budskap kan nämnas att så sent som på lördagen krävde den utländska judiska maktorganisationen World Jewish Congress att statsminister Stefan Löfven ska förbjuda Nordiska motståndsrörelsen, som en reaktion på organisationens högtidlighållande av den nordiska arbetaren i Ludvika och Kungälv på första maj.

Det är samma judiska organisation som efter att ha flugit till Sverige och bjudit in sig själva till justitieminister Morgan Johansson såg till att polismaktens repression mot Nordiska motståndsrörelsen skulle trappas upp genom att använda proaktivt våld mot obeväpnade och fredliga demonstranter, och att alla banker skulle stänga organisationens bankkonton.

Mikael Hagenbo ger även några boktips för den intresserade medborgare som vill lära sig mer om det förtryck som folket utsätts för:

Gällande Khazarteorin som nämns av Hagenbo i det första filmklippet så är den ifrågasatt.

Källor:
Facebook/Mikael Hagenbo
Youtube/Mikael Hagenbo


  • Publicerad:
    2019-05-05 19:00