FRÄMLINGSINVASIONEN. Den svenska regeringen har beslutat att landet ska ta emot 5 000 ”kvotflyktingar” i år. Fokuset kommer främst att ligga på invällare från norra och östra Afrika.

Helena Kullberg och Oskar Ekblad på Migrationsverket informerar om kommande invällare. Skärmbild: Migrationsverket.

Migrationsverket har i samråd med FN:s Flyktingkommissariat UNHCR, regeringen och andra samarbetsparter fattat ett beslut om hur fördelningen av årets flyktingkvot ska se ut.

I tillägg till de från Afrika ska även syriska invällare utgöra majoriteten av de som blir tilldelade till Sverige. Flyktingkvot benämns numera också som vidarebosättning.

Oskar Ekblad, chef för vidarebosättningen, säger följande: ”Det finns ett stort behov av vidarebosättningsplatser för människor som är på flykt i Afrika, framförallt för människor som är på väg mot Libyen för att ta sig till Europa över Medelhavet.”

I följande video berättar Ekblad och enhetschef Helena Kullberg om årets flyktingkvot och det arbete det innebär:

Källa:
Ökat fokus på Nord- och Östafrika i årets flyktingkvot


  • Publicerad:
    2019-02-19 17:00