MASSINVASIONEN. EU:s inrikes- och migrationskommissionär, Ylva Johansson (S), uppmanar nu alla EU:s medlemsländer att häva gränskontrollerna senast i slutet av juni. Johansson menar även att migrationen till Europa från tredje världen är en ”normal sak” då migranterna behövs för att uträtta ”nödvändiga” jobb här. Hon arbetar även för att migranterna ska få legala vägar in i EU där de ska fördelas solidariskt bland medlemsländerna.

EU-kommissionen i form av Ylva Johansson (S), EU:s inrikes- och migrationskommissionär, uppmanar nu alla EU-länderna att upphäva sina gränskontroller senast i slutet av juni, skriver Euronews.

Johansson nämner att stängningen av gränserna mellan länderna skapat förvirring bland resenärerna och orsakat stora förluster för ekonomin, inte minst turistnäringen. Ännu en anledning att öppna upp EU och Schengen-området är enligt Johansson att ”medborgarna vill återgå till att fritt röra sig över gränserna igen” .

— Jag kommer att föreslå att medlemsländerna ska upphäva alla inre gränskontroller så snart som möjligt. Och jag tycker att ett bra datum borde vara i slutet av juni, sade hon.

Regeringarna i de olika länderna försöker nu samordna hur och när gränserna ska öppnas igen.

Enligt Johansson är vi numera i en situation – som hon kallar ”det nya normala” – där människor använder social distansering och andra metoder för att undvika smittspridning av coronaviruset och att stängda gränser inte längre är någon ”effektiv” åtgärd för att handskas med viruset.

— Jag är mycket glad att se hur fort det går nu att man nu lägger ner gränskontrollerna och öppnar upp EU och Schengen-området igen. Det är vad medborgarna vill, sade en nöjd Johansson.

I en intervju med den internationella nyhetskanalen France 24, där den svenska EU-kommissionären smyckat sig med en radikal feministsymbol, passade Johansson på att måla upp bilden av migranter som ”nödvändiga” för de olika EU-ländernas sjukvård där de enligt henne uträttar ”mycket viktiga” jobb.

Ylva Johansson (S) vill att det ska finnas legala vägar från tredje världen in i Europa eftersom migranter utför mycket ”viktiga” jobb i alla EU-länderna. Skärmbild: Youtube.

Johansson sade i intervjun att migrationen på så sätt är en högst ”normal” sak och att inströmmande migranter från tredje världen till Europa är en ”viktig del av vårt samhälle”.

— Många migranter arbetar inom sjukvården där de uträttar mycket, mycket viktiga jobb, nödvändiga jobb inom hela EU. Det är uppenbart att migration är en normal sak och att migranterna inte bara lever i flyktingläger utan är en nödvändig del av vårt samhälle, sade hon.

Johansson nämnde även att EU behöver ett gemensamt system för asylrätt och migration samt att solidariskt fördela inkommande migranter mellan sig. Asylsökande främlingar ska inte fastna i migrantläger i exempelvis Grekland eller Spanien, utan de ska kunna ta sig till övriga EU-länder.

Hon påpekade också att EU i samarbete med ”tredje land” behöver stoppa insmugglandet av främlingar och istället skapa legala transportvägar för dem in i EU.


  • Publicerad:
    2020-06-07 15:35