FOLKUTBYTET. I en ny rapport från FN:s utvecklingsprogram (UNDP) framgår tydligt att det man vill är att öppna Europa för afrikanska migranter och göra Europa till Afrikas socialbyrå, skriver Human Rights Service (HRS).

FN-rapport ett stridsrop för att skapa reguljära resrutter för afrikanska migranter till Europa, i enlighet med ”Global Compact for Migration”. Skärmbild: Youtube.

Den norska stiftelsen Human Rights Service (HRS) skriver att det i en ny rapport från FN tydligt framgår vad man egentligen vill, nämligen att öppna Europa för afrikanska migranter.

FN:s utvecklingsprogram (UNDP) har intervjuat nästan 2 000 migranter från 39 afrikanska länder som alla berättar att de tagit sig illegalt till Europa och att de inte kommit för att söka skydd.

Den främsta anledningen till att folk reser från Afrika till Europa är att istället att de vill tjäna pengar till familjen. Nästan 80 procent av de som har skaffat sig ett förvärvsarbete i Europa skickar hem pengar till familjen. Summan utgör i snitt en tredjedel av deras lön och motsvarar hela 85 procent av hela den månadslön de hade i hemlandet.

Enligt UNDP visar rapporten på ett behov av att skapa legala migrationsvägar till Europa, i enlighet med FN:s migrationspakt ”Global Compact for Migration”.

— Rapporten visar att utvecklingen och framstegen i Afrika inte går tillräckligt snabbt för att motsvara folks förväntningar, menar UDNP-chefen Achim Steiner.

HRS skriver att rapporten från FN inte har något annat syfte än att befästa ”Global Compact for Migration”, det globala avtalet om invandring med undertiteln ”Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration”, alltså ett avtal för att underlätta en ”trygg, välordnad och regelmässig invandring”. Eller att FN:s medlemsländer enats om att göra illegal invandring laglig.

I den nya rapporten från UNDP, Scaling Fences: Voices of Irregular African Migrants to Europe, framgår att man vill omorganisera de oordnade resrutterna från Afrika till reguljära resrutter, vilket inte anses innebära någon belastning på Europa men är till stor hjälp för migranternas hemländer i Afrika.

Rapporten presenterar även migranterna som både arbetsvilliga och utbildade, och att främsta syftet med resan till Europa skulle vara att de vill tjäna mer pengar samt att deras ambitioner överstiger vad hemlandet kan erbjuda.

Det står i klartext att rapporten är ett stridsrop för att fortsätta att utöka möjligheter och val i Afrika och att förbättra möjligheterna att gå från oordnad till styrd migration, i enlighet med ”Global Compact”, något som kan tydas som att Europa ska ta emot afrikanska migranter vare sig vi vill eller ej.

I UNDP-rapporten står inte hur stor del som verkligen var självförsörjande i Europa. HRS nämner som ett exempel att somalier i Norge toppar listan på privatpersoner som skickar ”hem” pengar och ställer den retoriska frågan om hur det egentligen står till med dessas självförsörjning.

Källor:
FN bekrefter at Europa skal være Afrikas sosialkontor
Afrikanske migranter sier de ville reist til Europa selv om de visste om farene


  • Publicerad:
    2019-10-25 13:40