MASSINVANDRINGEN. Svenska kyrkan lanserar nu i regi av ärkebiskop Ante Jackelén ett nytt asylaktivistiskt nätverk, som ska utöva påverkan och driva på förändringen av Europa.

Ärkebiskop Ante Jackelén använder Svenska kyrkan som plattform för asylaktivism. Skärmbild: Youtube.

Ärkebiskop Antje Jackelén har tagit initiativ till ett europeiskt asylaktivistiskt nätverk som ska arbeta ”för och med människor på flykt” som nu lanseras av Svenska kyrkan som ett led i fortsatt massinvasion.

Det var förra veckan som en tre dagar lång konferens anordnades i Malmö som en del av programmet ”En värld av grannar”, på ärkebiskopens initiativ. Hon själv handplockade och bjöd in 70 personer från 15 europeiska länder.

Deltagarna ska ha representerat en mängd ”aspekter av migrationsfrågan” och varit allt från forskare och religiösa ledare till personer ”med egen erfarenhet av flykt”.

Deltagarna beskrevs av skattefinansierade SVT – som lämpligt nog fanns på plats – som ”européer” trots att det bland dem fanns migranter från Mellanöstern.

Syftet ska vara att utöva påverkansarbete för att underlätta förändringen av Europa genom att ”väva trådar mellan olika samhällsaktörer”. Man säger sig bland annat vilja främja ”interreligiös samexistens i ett humant Europa” och försvara ”demokratiska grundvärderingar”.

Källa:
Svenska kyrkan lanserar asylaktivistiskt nätverk för ”påverkansarbete” i Europa


  • Publicerad:
    2020-02-02 15:05