EKONOMI. Sveriges riksdag beslutade på onsdagen att med svenska skattemedel betala av Somalias riksskuld till Internationella Valutafonden, IMF. Samtliga partier utom Sverigedemokraterna röstade för beslutet.

På onsdagen beslutade Sveriges Riksdag att svenska skattebetalare ska betala av Somalias riksskuld till Internationella valutafonden, IMF, med 21 miljoner kronor, skriver Samhällsnytt.

Endast Sverigedemokraterna röstade emot beslutet medan samtliga övriga partiers ledamöter röstade ja.

I debatten innan beslutet togs ställde Dennis Dioukarev (SD) sig frågande till varför svenska skattemedel ska gå till att betala andra länders skulder. Han pekade även på risken att förfarandet blir prejudicerande och sätter standarden för framtida behandlingar av liknande ärenden.

Dioukarev framhöll att svenska skattebetalares pengar borde förvaltas på ett ansvarsfullt sätt och snarare gå till nödvändiga investeringar för att stärka välfärd och trygghet i vårt eget land.

Beslutet att betala av andra länders skulder med svenska skattemedel har skarpt kritiserats på sociala medier:

Kan man lämna in en orosanmälan gällande ett land någonstans. Borde finnas någon global överförmyndarnämnd”, skriver en person på Twitter.

Kunde gått till pensioner, men Somalia är viktigare än gamlingar som jobbat i hela sitt liv och betalat enorma summor i skatt!”, skriver en annan person.


  • Publicerad:
    2020-05-14 09:35