FRÄMLINGSINVASIONEN. Somalier i Norge åderlät den norska ekonomin med en halv miljard kronor förra året. Det är en ökning med 140 miljoner sedan året innan. Invällare från flera andra främmande länder gör likadant.


Klicka på bilden för att förstora den.

Norska tankesmedjan Human Rights Service (HRS) kallar det för ”en pengaskandal”, och har från Valutaregistret på den norska skattemyndigheten inhämtat den statistik som avslöjar att enorma summor pengar överförs från den norska ekonomin till länder i tredje världen via de ”flyktingar” som rest till Norge för att få tag i pengarna.

Pengarna skickas via företag som Forex, Western Union och MoneyGram.

Mest hemlandslojala är somalierna som under förra året skickade hem en halv miljard norska kronor. Det är en ökning med 140 miljoner sedan år 2016. Pakistanier skickar hem 371 miljoner norska kronor. Därefter kommer inflyttade människor från Filippinerna, Afghanistan och Rumänien.

Tillsammans skickades totalt 1,4 miljarder norska kronor till dessa fem länder under 2017, från ett land som har hälften så många invånare som Sverige, och ett lägre antal rasfrämlingar.

Ändå är de angivna beloppen låga jämfört med den verkliga situationen eftersom siffrorna inte inkluderar vanliga banktransaktioner eller kontanter som folk tar med sig när de reser hem till länderna de har flytt från. Siffrorna gäller endast så kallade gränsöverskridande transaktioner som sker via olika betalningsföretag som de ovan angivna.

Hur kan fattiga flyktingar vara så rika?
Hege Storhaug ställer för HRS räkning frågan hur det är möjligt att i synnerhet somalier kan skicka hem så mycket pengar med tanke på att gruppen anses vara ”utsatt”, och att många av somalierna i Norge har svårt att få tag i arbeten och istället lever på bidrag från staten.

Det är också uppseendeväckande, skriver Storhaug, att  pakistanier som inte heller har sysselsättning i särskilt hög grad, och framför allt romer som ”åtminstone offentligt” i Norge i stor utsträckning lever på tiggeri, kan skicka hem så stora penningsummor.

Bryter man ned siffrorna på individnivå, innebär statistiken att alla somalier i arbetsför ålder skickar hem nästan 27 000 kronor per år; men om man antar att endast heltidsarbetande somalier har råd att skicka hem pengar, innebär det att varje arbetande somalier skickar hem 115 000 kronor till Somalia, varje år.

Detta innebär att några av ”de fattigaste” bland invånarna i Norge skickar hem stora summor pengar till länderna de har flytt ifrån, samtidigt som norska staten använder många miljarder kronor på olika ”integrationsprojekt”, avslutar Hege Storhaug sin redogörelse.

FN vill öka det ekonomiska flödet från Europa
Den norska regeringen har, liksom den svenska, aviserat att de den 10 december tänker skriva på FN:s så kallade ”självmordsavtal” om migration, The Global Compact for Migration.

Avtalet, som nu senast Slovakien och Italien har sagt sig vägra gå med på, går bland annat ut på att enskilda länder ska lämna över regleringen av invandringen åt FN:s försorg.

Man kommer då heller inte att behöva låtsas att människor flyr svåra levnadsomständigheter för att få komma till Norden. Meningen är att man ska ha lika stor rätt att flytta av ekonomiska skäl, eller till exempel av ”klimatskäl”. Med det nya avtalet blir migration tänkt att bli en så kallad ”mänsklig rättighet”.

FN gör den dåligt underbyggda bedömningen att massinvandring till den industrialiserade världen är ”oundviklig, nödvändig och önskvärd”.

Eftersom ökad invandring till bland annat Norge och Sverige är ”önskvärt”, är syftet att effektivisera folkutbytet i enlighet med FN:s sedan tidigare program för befolkningsersättningsmigration, publicerat år 2000.

En av punkterna i det kommande avtalet är att ”flyktingar” ska kunna skicka hem mer pengar från sina nya värdländer till hemländerna de flyr ifrån, genom bland annat sänkta avgifterna för sådana transaktioner.

Källor:
Pengeskandalen: En halv milliard overført til Somalia av privatpersoner – i 2017
BEKRÄFTAT: Sverige ska skriva under FN:s migrationsramverk – och öppna gränserna
UN Document From 2000 Exposes Global ”Migration Replacement” Solution To Developed World Demographics


  • Publicerad:
    2018-11-30 06:00