UTRIKES. FN varnar för att hungersnöd av ”bibliska proportioner” kommer att uppstå i spåren av coronaviruset. Över 130 miljoner människor kommer att drabbas av hungersnöd. 

Foto: Flickr (CC BY 2,0)

FN varnar för att över 130 miljoner människor kommer att drabbas av hungersnöd inom några månader. Det globala antalet drabbade av hungersnöd kommer då uppgå till över en miljard människor, skriver CNN.

Världslivsmedelsprogrammet, som är en underorganisation till FN, har kartlagt 55 länder som löper risk att drabbas av hungersnöd, varav några är Jemen, Etiopien, Sudan, Nigeria, Afghanistan och Venezuela.

De flesta av de här länderna har klarat sig bra från coronaviruset, men med tanke på deras undermåliga sjukvård skulle bara ett litet utbrott av viruset kunna få förödande konsekvenser, beskriver CNN.

Den kommande lågkonjunkturen, fallande oljepriser och minskade bistånd från västländer till tredje världen kommer vara bidragande orsaker till massvält. Om coronaviruset dessutom drabbar de här länderna kommer det att förvärra situationen, säger Världslivsmedelsprogrammet.

— Vi skulle kunna möta flertalet massvälter av bibliska proportioner inom några korta månader, säger David Beasley, verkställande direktör för Världslivsmedelsprogrammet.

Beasley uppmanar FN att agera mot situationen innan det uppstår en humanitär kris.

— Det finns också en risk att potentiellt fler människor dör från de ekonomiska konsekvenserna av Covid-19 än av själva viruset, säger Beasley.


  • Publicerad:
    2020-04-24 17:50