INRIKES. Ett flertal ledamöter i Sveriges riksdag är medlemmar i nätverket Frimurarna. I nätverket återfinns många av samhällets elit, inte minst ett stort antal personer inom rättsväsendet.

Sveriges riksdag är infiltrerad av ett nätverk som står utom det demokratiska samhällets kontroll. Foto: Johannes Jansson (CC BY 2.5 dk).

Flera personer i Sveriges riksdag är medlemmar i Svenska Frimurare Orden, i dagligt tal Frimurareorden, vilket kan innebära att de har lojalitet mot andra än det svenska folket som de är satta att företräda.

Frimurareorden utger sig för att vara ett ”kristet” sällskap och att genom vissa ritualer verka för medlemmarnas utveckling till ”bättre människor”. Orden har under århundraden byggt upp ansenlig rikedom och skänker årligen miljoner till välgörenhet.

Från att ha varit ett hemlighetsfullt och slutet sällskap släppte man i början av 2000-talet medlemsregistret över 15 000 svenska medlemmar fritt. Organisationens överbeskyddare är kung Carl Gustaf.

I media ges bilden av en oförarglig organisation där män under trevliga former och en aning dödskallemystik träffas och hjälper varandra med sin ”personliga utveckling”. Men sällskapet har även anklagats för att vara en sammanslutning där ett stort antal höga militärer, politiker, präster, professorer, jurister, domare, polischefer och journalister med flera ingår och som bildar ett nätverk med tentakler som sträcker sig in i olika delar av samhällskroppen.

Det har förekommit funderingar kring hur samhällets elit i detta nätverk med ett stort inflytande över politik, massmedia och rättsväsendet inverkar på det svenska samhället och ”demokratin”.

Särskilt inom rättsväsendet återfinns många frimurare. Ett stort antal poliser, åklagare, domare och advokater är frimurare och frågan om hur dessa frimurarebröder agerar när de möts i tjänsten har uppkommit:

Att den normgivande eliten sluter sig samman innebär att de utgör en dold maktfaktor utom det demokratiska samhällets kontroll.

I somras berättade sajten Civilkurage att flera av riksdagsledamöterna är medlemmar i Frimurareorden.

Dessa är talman Andreas Norlén (M), Tobias Billström (M), Patrick Reslow (SD), Edward Riedl (M), Bo Broman (SD), Hans Wallmark (M), Peter Helander ( C ), Mats Green (M), Kjell Jansson (M) och Sammy Almedal (SD).

Källa:
Frimurarna i Sveriges riksdag


  • Publicerad:
    2019-10-22 11:45