GLOBALISM. Juden George Soros samarbetar med MasterCard för att skynda på folkutbytet i Väst.

Hos vissa länders regeringar börjar skönjas ett litet motstånd mot den ohejdade invasionen av rasfrämlingar i väst, som ändå förutspås öka. Några ledare i Europa och även USA:s president säger sig vilja bromsa inflödet av de ekonomiska livsstilsimmigranter som brukar kallas flyktingar och hanteras som asylsökande. Till och med i Sverige har flera riksdagspartier börjat att löst tala om invandringsbegränsningar på ett sätt som för ett fåtal år sedan kunde klassas som ren och skär främlingsfientlig ”rasism” och ”nazism”.

Att främlingsinvasionen är orkestrerad av främmande makter är en situation som många av Nordfronts läsare har förstått för länge sedan. Nya partier växer som svampar ur jorden, vars anhängare har ett stort och primärt intresse: Att stoppa eller minska invandringen.

Men alltsedan det kommunistiska Göteborgsbandet Blå Tåget sjöng om hur staten och kapitalet går hand i hand har många som inte ens är intresserade av politik insett att så verkligen är fallet.

Kapitalet styrs av bankerna, och bankerna startar krig och styr politiken i enskilda stater och överstater som EU och USA i allt högre utsträckning. En av de mest ökända ekonomiska aktörerna på den globala arenan är den judiske finansmannen och ”filantropen” George Soros (verkligt namn: György Schwartz). Han har avslöjats med att göra allt från att finansiera telefonappar som varnar illegala invandrare, deras kompisar och advokater när tull- och immigrationsmyndigheten i USA försöker leta upp dem, bygga hemsidor och handböcker som leder afrikaner och araber till Europa för att söka lyckan, till att direkt sabotera valutor för att öka sin enorma förmögenhet.

Viktor Orbán mot George Soros
— Det har förekommit krig i Mellanöstern och i Afrika så länge det har funnits kulturer där, men nu upplever vi för första gången ett organiserat inflöde av icke-vita immigranter i enorma antal som skickas hit av icke-statliga organisationer, säger den rysk-ortodoxa prästen och historikern Dr. Raphael Matthew Johnson.

Ungerns premiärminister Viktor Orbán kritiseras av andra stater och av utländsk press för att förbjuda George Soros att undergräva samhällsordningen i Ungern.

— Vi ska komma ihåg att den första lagen mot ”filantropiska” icke-statliga organisationer var en rysk lag, säger Johnson. [Vladimir Putin] blev häftigt attackerad i västerländsk press för detta. Om en sådan organisation i Ryssland får minst 20 procent av sin finansiering från främmande länder, blir de straffade.

Syftet med den lagen är att globalisters kapital utifrån inte ska få styra landets politik för mycket.

— Ungern anser att det [helt enkelt] är ett brott att agera i brottslig konspiration. Nu ökar de bara straffvärdet och ser till att det skapas ett socialt stigma av att begå denna brottslighet, säger Johnson om Viktor Orbáns restriktiva politik beträffande resursstarka icke-statliga organisationer.

— Warszawapakten koloniserades av Sovjetunionen. Balkan koloniserades av det Ottomanska riket, av icke-vita och av icke-kristna. Ända sedan korstågen har kyrkan och de vita kämpat mot främmande religioner. Detta formade och skärpte den europeiska identiteten. Men dagens katolska påve fördömer sådant och kräver att ett obegränsat antal människor och mer främmande religion ska invadera Europa. Det visar vad det handlar om. Det är ingen tillfällighet att Vatikanens huvudbank ägs av en [judisk] Rothschildbank, The Bank of England, säger Johnson.

Allt detta drivs av den privata sektorn. Den är mäktigare än regeringarna, menar Johnson. Ju mer regeringarna följer bankernas politik och deras nuvarande språkrör påven, desto mer omtyckta blir regeringarna av bankerna och den globala privata sektorn.

Och den globala privata sektorn vill ha massinvasion av rasfrämlingar. Numera erkänner Soros att han inte bara gör det av ”humanitära skäl”, utan att han tjänar pengar på det.

Redan i november 2015, efter den av bland andra honom anordnade anstormningen av ”flyktingar” till USA och EU, skrev Soros ett öppet brev till Ungerns premiärminister Viktor Orbán efter det att denne hade anklagat Soros för att vilja förstöra Europa. Orbán hade kritiserat Soros med orden:

— Denna invasion drivs på, å ena sidan, av människosmugglare, å andra sidan av de där människorättsaktivisterna som stödjer allt som försvagar nationalstaten. Denna västerländska inställning och detta nätverk av människorättsaktivister representeras kanske bäst av George Soros.

Soros svarade i sitt öppna brev till Orbán i den judiska publikationen Bloomberg Business, att hans stiftelser hjälper att ”upprätthålla europeiska värderingar” medan Orbáns politik att stärka den ungerska gränsen och hindra ett stort migrantinflöde ”underminerar de värderingarna”.

”Hans plan hanterar skyddet av nationella gränser som målet [för sin politik] och flyktingar som ett hinder. Vår plan hanterar skyddet för flyktingar som målet och nationella gränser som hindret”, fortsatte Soros.

Från filantropi till uttrycklig profit
Tidigare har Soros’ privata politik kallats ”filantropi” för att han har sagts vilja sprida välstånd även till fattiga. Men numera erkänner han att han tjänar pengar på de så kallade flyktingströmmarna. För ungefär två år sedan blev det känt att Soros försöker profitera på den illegala migrationskrisen i USA och i EU som han redan från första början var direkt medansvarig för att ha skapat, skriver Matthew Vadim för Capital Research Center. Denna organisation studerar hur icke-statliga organisationer använder sina pengar och styr politiska skeden för att kunna rapportera till donatorer om pengarna används på andra sätt än vad som har avsetts.

Den judiske så kallade filantropen George Soros hittar ständigt nya vägar att driva på folkmordet på de vita européerna via massinvandring.

Soros tjänar storkovan på revolutioner och mänsklig misär, skriver Vadim. Han har allvarligt skadat Storbritanniens och Malaysias ekonomiska system. Även Sverige fick på 1990-talet direkt känna av hans valutaspekulationer med allvarliga konsekvenser för Sveriges ekonomi. 1989 finansierade han den ”mjuka revolutionen” i Tjeckoslovakien och organiserade kupper i Kroatien, Georgien, Slovakien och i hela forna Jugoslavien. Han finansierade också proteströrelsen ”Ockupera Wall Street” för att destabilisera USA:s ekonomi och finansierar Black Lives Matter för att skapa oro mellan raserna i USA.

Soros anklagar USA för att vara ett stort hinder för att skapa en rättvis världsordning. Han hyllar på översvallande vis det förtryckande och kommunistiska Kina för att dess totalitära stat har en bättre fungerande stat än vad USA har. Sveriges dåvarande statsminister Göran Persson, som då representerade den svenska socialdemokratiska globalismen, sade liknande saker när han vid ett Kinabesök hyllade Kinas statsledning för dess stabilitet.

MasterCard Foundation
På senare år har Soros ingått partnerskap med kreditkortjätten MasterCard som sedan en längre tid tillbaka har utvecklingsprojektet Master Card Foundation. De har skapat en gemensam plattform som kallas Humanity Ventures (ungefär: Humanitärt Riskkapital).

Via sina Open Society Foundations har Soros själv finansierat olika politiska projekt, men i sin gemensamma pressrelease skrev MasterCard och George Soros att ”Humanity Ventures är avsett att tjäna pengar för att stimulera till investeringar av andra finansiärer”. Det uttryckliga syftet är att förbättra ”flyktingars” liv med utbildningar, sjukvård och ekonomisk utveckling.

”Flyktingar tvingas ofta till ett liv i desperation i sina värdländer eftersom de inte får tillgång till de statliga tjänster som erbjuder ekonomiskt stöd”, skrev Soros och MasterCard i sin pressrelease, och ignorerade helt det faktum att skattebetalarna i värdländerna betalar enorma summor för att skänka bostäder, pengar, mat och sjukvård i en omfattning som får de allmänna institutionerna och delar av länders ekonomi att gå på knäna.”Våra investeringar i denna sociala verksamhet, parat med MasterCards förmåga att skapa tjänster som betjänar sårbara samhällen, kan visa hur privat kapital kan spela en konstruktiv roll för att lösa sociala problem”, fortsötter Soros och MasterCard i pressmeddelandet.

Alla vinster som Soros och hans miljardärvänner gör på dessa finansiella tjänster kan användas för att finansiera fler politiska händelser. Soros’ vinster i humanriskkapitalprojekten kan mycket väl användas för att finansiera fler flyktingströmmar till väst, vilket också är vad Soros uttryckligen vill ska komma till stånd, kommenterar Vadim Soros och MasterCards humanriskkapitalplattform.

Sedan MasterCard Foundation bildades, har många universitet fått MasterCard Foundation-program, i vilka George Soros nu sätter en starkare politisk prägel. Utbildningarna och universitetsprogrammen ska förankras i framtida politik, social aktivism och ekonomiska investeringar.

Privat flyktingpolitik
Även om alltså några nationalstater har börjat dra öronen åt sig beträffande att låta främlingsinvasionen fortsätta i obegränsad skala, är det rimligt att tänka sig att den politiken snart i stigande grad kommer att övertas av privata intressenter. Ju svagare staternas regeringar är i förhållande till banksektorn, desto mer av politiken styrs av bankerna själva. När bankerna vill ha massinvasioner av rasfrämlingar av ekonomiska och politiska skäl, har de makt att se till att sådan politik genomdrivs.

— Det skulle inte förvåna mig om George Soros och andra bankirer börjar beväpna migrationsmiliser. Så många av dessa killar är i vapenför ålder. Jag gör inga förutsägelser om detta, men det skulle inte förvåna mig, säger Dr. Matthew Raphael Johnson.

Källor:
Soros Admits Involvement In Migrant Crisis: ‘National Borders Are The Obstacle’ 
https://capitalresearch.org/article/soros-mastercard-from-immigration/
Dr. Matthew Raphael Johnson


  • Publicerad:
    2018-07-16 19:00