EU. EU tvingas erkänna att de via FN skänker pengar till ”flyktingar” för att ge dem en snabbstart i Europa.

Den judiske Fidesz-politikern Tamás Deutsch sitter i samma Europaparlamentariska grupp som svenska (M) och (KD).

Juden Tamás Deutsch är EU-parlamentariker tillhörande den ungerske premiärministern Viktor Orbáns parti Fidesz och Europaparlamentsgruppen EPP.

Han har krävt EU på svar hur det kan komma sig att så kallade flyktingar från tredje världen reser till Europa utan pass men med ett Mastercard kreditkort på fickan som bara har ett kortnummer.

Som ägare till korten står inget personnamn. Istället är de bara märkta med UNHCR, förkortningen för FN:s flyktingkommissariat.

Deutsch påpekar att flera europeiska massmedier tidigare har rapporterat om att de har påträffat sådana anonyma invandrarkort i Bosnien, Kroatien och Serbien, något som även Nordfront har rapporterat om.

Dessa anonyma bankkort finansieras och administreras i samarbete mellan den judiske multimiljardären George Soros, finansbolaget Mastercard, FN och EU.

Strikta lagar mot penningtvätt
Tamás Deutsch betonar att EU har en mycket strikt lagstiftning mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Ingen kan ha ett anonymt kreditkort, för det är inte tillåtet.

Ändå har EU delfinansierat ”flyktingars” anonyma bankkort under de senaste två åren för att de ska ges en snabbstart i sitt nya liv i Europa. ”Flyktingarna” slussas in till bland annat länder på Balkan, använder korten för att proviantera, och ”flyr” oftast vidare norrut mot länder som Tyskland och Sverige.

Deutsch har ännu inte fått reda på hur mycket pengar EU totalt har bidragit till anonyma invällare på detta sätt, invällare som alltså inte heller går att identifiera. Minst handlar det dock om 40 miljarder forint, motsvarande drygt 1,3 miljarder kronor, säger han.

— Detta är en mycket allvarlig skandal, säger Deutsch som kräver att ansvarsfrågan utreds, i synnerhet med tanke på att de anonyma bankkorten kan utgöra brott mot EU:s egna lagar.

Tamas Deutsch säger att han från sin position inom Europaparlamentet har inlett ett ärende mot EU för att gå till botten med frågan.

Källa:
Deutsch Tamás: Az Európai Bizottság kénytelen volt elismerni, hogy léteznek anonim migránskártyák


  • Publicerad:
    2019-02-24 19:00