JUDISK MAKT. Visselblåsare och läckt e-post avslöjar att Vatikanen har infiltrerats av judiska intressen för att hylla islamisering. Skälet är att FN:s politik med befolkningsutbytet i Europa ska få stöd hos den mäktiga katolska kyrkans många anhängare.

Påven Franciskus visar en så kallad förintelseöverlevande jude sin vördnad.

Nordfront har tidigare rapporterat att judiska lobbyorganisationer utövar påtryckningar på Vatikanens verksamhet och har varit viktiga i valet av den nuvarande befrielseteologiskt skolade påve Franciskus.

I juni uppmanade påven alla länder att ”ta emot så många [asylsökare] de kan”. Påven är också en stark förespråkare av en global regering och har i en intervju med italienska Repubblica den 8 juli 2017 sagt att Europa måste omstöpas till en federation för att klara av det fortsatta inflödet av migranter, skriver Andreas Jonsson för Nya Tider.

Den pågående ersättningsmigrationen är ett FN-projekt

Nya Tider rapporterar att ett tungt namn inom den katolska kyrkan nu har agerat visselblåsare för att avslöja anledningen till den extremt islamvänliga politik som påven för.

Denna politik stämmer bra överens med FN:s planer på befolkningsutbytet i Europa, som nyligen uppmärksammades internationellt i och med att ett FN-program publicerat år 2000 åter blivit aktuellt i debatten. FN-rapporten heter ”Ersättningsmigration: en lösning på en åldrande befolkning och nedgång”. I den skriver ”experter” att EU-länder bör ”välkomna” 159 miljoner migranter före år 2025. I ljuset av de effekter som det pågående befolkningsutbytet utsätter den vita befolkningen för, ger denna rapport idag en helt annan syn på den ”problembild” som FN målade upp för tjugo år sedan. FN bildades av judar och alliansmakterna efter att de hade besegrat Tyskland i andra världskriget. Sedan dess har de mycket aktivt arbetat för en global värld i ”harmoni”, det vill säga under global kontroll av en utvald skara makthavare.

Regeringen väntar enligt en ny rapport från Migrationsverket publicerad 29 juli ännu fler ”asylsökande” under 2019 än i år, men understödjer utvecklingen istället för att vända situationen. Detta innebär att regeringen lydigt följer den globala planen för befolkningsutbytet.

Biskop Athanasius Schneider visselblåser

Den etniskt tyske biskopen Athanasius Schneider är hjälpbiskop i det muslimska Kazakstan, men likväl en inflytelserik biskop bland traditionella katoliker världen över. För den italienska tidningen il Giornale berättar han att massmigrationen är orkestrerad och att kyrkans ledare är en del av en anti-kristen agenda för att förstöra den europeiska identiteten.

— Fenomenet med invandringen är en iscensatt och sedan länge förberedd plan av internationella makter som radikalt vill förändra Europas etniska, kristna och nationella identitet. Dessa krafter använder kyrkans enorma moraliska förtroende och strukturer för att uppnå sitt anti-kristna och anti-europeiska mål mer effektivt. För detta ändamål missbrukas det begreppet humanism och det kristna budet om välgörenhet, sade Schneider den 27 juni i år.

Athanasius Schneider. Foto: Marko Tervaportti (CC BY 3.0)

Den judiske Harvardprofessorn Noel Ignatiev, som uppmanar till folkmord på vita och säger att vitheten måste utrotas, har också i flertalet böcker beskrivit hur ersättningsmigration är ett vapen mot vitheten. Pågående befolkningsutbyte går även att läsa om i Sions vises protokoll som nedskrevs redan på 1800-talet, och händelseutvecklingen idag stämmer överens med flera av de beskrivningar som finns däri. Vare sig samlingsanteckningarna är nedtecknade av sionister eller antisionister, stämmer de med de planer som globala intressen länge har verkat för och som vi idag tydligt erfar.

Judaspengar har köpt Franciskus politik

Ett exempel på den judiska maktens orkestrering av befolkningsutbytet och i synnerhet över påvens stöd för det, är juden George Soros som enligt läckt e-post som publicerades av Wikileaks betalade 650 000 dollar för att påverka påven att ändra ”den katolska kyrkans prioriteringar” till frågor om migration och övertyga enskilda biskopar att predika för privilegier för icke-vita. Andreas Jonsson på Nya Tider skriver att det också är precis efter denna välfinansierade påverkanskampanj som katolska kyrkan gjort den radikala profiländringen, och kommit att nästan uteslutande predika för just ökad invandring och anpassning till islam.

Inte missriktad humanism – det är krig

Det är också så att även allt fler politiska ledare, från exempelvis Polen, Ungern och Tjeckien, har slutat talat om migrationen som en ”missriktad humanism”, utan påstår nu rakt ut att massinvandringen har som sitt själva syfte att utplåna det europeiska folket, den vita populationen, skriver Jonsson. Att politiker som driver på migrationen inte är naiva som statsminister Stefan Löfven en gång hävdade, utan med öppna ögon tillåter förstörelsen, vilket exempelvis Löfven och hans regering fortfarande gör.

Jonsson påminner oss också om socionomen Petra Åkessons studie om ungdomsbrottslighet som hon gjorde på Lunds universitet. Regeringen och judisk massmedia avfärdar befolkningsutbytet som en realitet, och även att vi befinner oss i ett krig. Men för en del invandrare är kriget en realitet och några av dem erkänner det öppet. En av Åkessons informanter i hennes studie sade rakt ut att brotten handlar om ett krig och sade att brotten för honom ”handlar om att svenskarna skall lägga sig ner och pussa mina fötter”. Ungefär på samma sätt som påven nu kysser rasfrämmande muslimers fötter för att visa sin vördnad för mångkulturen som ska ta över Europa på den vita kulturens bekostnad.

Franciskus tvättar och kysser en rasfrämmande muslims fötter.

Källor:
Visselblåsare och läckt e-post avslöjar: Vatikanen har infiltrerats för att hylla islamisering
UN already had plans to replace Europeans with 159 million migrants 18 years ago
Oförändrad prognos över asylsökande och minsta balanserna på fem år siktas i prognosen


  • Publicerad:
    2018-08-05 11:55