PEDOFILI. ”Nästan 90 procent av de katolska prästerna är homosexuella”, säger Rodrigo Duterte.

Logotypen för ungdomskommissionen vid katolska kyrkans ärkestift i Los Angeles vann pris 1973.

I sitt senaste verbala utfall mot Vatikanen sade Filippinernas president Rodrigo Duterte att den katolska kyrkan måste omfamna homosexuella relationer mellan sina präster. Detta sade han dagen efter att ha uppmanat befolkningen att råna och till och med döda ”värdelösa” biskopar.

Duterte, som tidigare själv öppet har avslöjat att han blev utsatta för sexuella övergrepp av en katolsk präst, kritiserade på torsdagen återigen den katolska kyrkan, denna gång för att tysta ned de utbredda homosexuella tendenserna bland sina präster. Därför utmanar han Vatikanen och säger att ”de djävlarna” ska avskaffa det officiella kravet på celibat för sina präster.

— De flesta av dem är homosexuella… de borde komma ut, avskaffa celibatet och tillåta dem att ha pojkvänner, sade Duterte.

Det var inte förrän vid Andra Laterankonciliet år 1139 som kyrkan antog bestämmelsen om celibat för präster. Innan dess ansågs sexuella relationer vara normalt och de var tillåtna. Ryska RT hävdar att kyrkan fungerade väl innan bestämmelserna om celibat infördes.

Duterte själv stöder samkönade sexuella relationer och har sagt att han själv ”funderat på att bli” bisexuell, något som kan ha påverkats av att han blivit utsatt för homosexuella övergrepp. Han har upprepade gånger uppmanat katolska kyrkan att avskaffa sin månghundraåriga celibatlag. Skälet är enligt Duterte att den bara ger bränsle åt homosexuella tendenser bland prästerna. ”Nästan 90 procent” av de katolska prästerna är homosexuella, hävdade Duterte i december.

Källa:
‘Most of them are gay’: Duterte urges Vatican to allow its ‘useless’ priests to have boyfriends


  • Publicerad:
    2019-01-17 08:10