UTRIKES. Grundaren av Kristi legionärer, Marcial Maciel, har utsatt 60 barn för sexuella övergrepp. Sammanlagt har 173 barn utnyttjats av 33 präster sedan orden grundades 1941. 

Den katolske prästen Marcial Maciel med en grupp ungdomar ur dokumentären Vows of Silence. Skärmbild.

33 präster inom den katolska orden Kristi legionärer har förgripit sig på 173 barn. Grundaren Marcial Maciel har själv utnyttjat minst 60 barn sexuellt.

I en rapport som orden själv publicerat, bara några dagar efter påve Franciskus order om öppenhet om pedofili inom den katolska kyrkan, framgår att man undersökt fall från det att orden grundades 1941 och fram till i år.

Tidningen El Pais skriver att det var tack vare påvarnas stöd fram till Paulus II som mexikanen Marcial Maciel kunde hålla på trots att han redan 1943 rapporterades för övergrepp.

Det skulle dröja ända till 2006 innan han beordrades dra sig undan för bön och botgöring. Marcial Maciel avled 2008.

Av 33 utpekade präster har sex avlidit, åtta har lämnat prästerskapet. 18 av dem är kvar i orden, utan kontakt med ungdomsverksamheten. Bara en präst har ställts inför rätta.

I undersökningen framgår också att av de 33 prästerna blev 14 av dem själva utsatta för övergrepp som unga.

Undersökningen ska presenteras vid ett ordensmöte i januari där författarna ska fördöma och beklaga, samt be de utsatta om förlåtelse.

De flesta övergreppen begicks då ungdomarna bodde på internat utan kontakt med sina anhöriga.

Vatikanen blundade länge för sexbrott inom Kristi legionärer av politiska skäl, eftersom rörelsen utgjorde en motvikt till den katolska rörelsen Opus Dei.

Kristi legionärer har idag omkring 166 000 studenter i bland annat Mexiko, Argentina, Brasilien, Italien, Spanien. Orden redovisar inkomster på upp till 600 miljoner dollar per år.

Källa:
Ordensgrundare förgrep sig på 60 barn


  • Publicerad:
    2019-12-22 21:35