USA. I en omfattande brottsutredning i den amerikanska delstaten Pennsylvania har drygt 1 000 personer identifierats som misstänks ha fallit offer för cirka 300 pedofilpräster inom Katolska kyrkan. Utredningen tyder också på att högt uppsatta prelater systematiskt har mörkat övergreppen i decennier.

Under tisdagen offentliggjordes den största pedofilutredningen mot Katolska kyrkan på 20 år av åklagarmyndigheten i den amerikanska delstaten Pennsylvania.

Den 1 400 sidor långa utredningen bygger på ett tiotal vittnesmål och en halv miljon interna dokument, som sammanlagt identifierar över 1 000 offer för 300 pedofiler som tjänstgjort som prelater på olika nivåer inom Katolska kyrkan. Den sträcker sig dessutom 70 år tillbaka i tiden, vilket gör att vissa av händelserna är preskriberade.

Utredningen leds av statsåklagare Josh Shapiro, som menar sig ha bevis för att övergreppen har kunnat fortgå tack vare ”ett systematiskt mörkande av högt uppsatta tjänstemän i kyrkan i Pennsylvania och vid Vatikanen”.

— Mörkläggningen var sofistikerad och chockerande nog har kyrkans ledarskap under tiden dokumenterat övergreppen och mörkläggningen. Dessa dokument, från stiftets ”hemliga arkiv”, är själva grunden till utredningen, kommenterade Shapiro under en presskonferens.

Den systematiska mörkläggningen handlar framförallt om att biskopar har omlokaliserat präster som begått övergrepp mot barn, samtidigt som man underlåtit att kontakta myndigheter. På så sätt har prästerna i många fall kunnat fortsätta att begå övergrepp i sina nya församlingar.

Bland offren återfinns framförallt pojkar, men även flickor, varav många dessutom har varit prepubertala när de utsatts för övergrepp av präster. Offren ska ha ”manipulerats” av prästerna med alkohol och porr. I ett exempel ska en grupp på fyra präster tillsammans systematiskt ha utnyttjat pojkar och dessutom dokumenterat övergreppen.

— En pojke tvingades stå på en säng inne i prästgården, naken och poserande som Kristus på korset för prästerna. De fotograderade sina offer och sparade foton i en samling med barnpornografi som de producerade och spred inom kyrkan, berättar statsåklagare Shapiro.

Statsåklagaren har lämnat in utredningen inför en åtalsjury, som tog beslutet att offentliggöra den. Åtalsjuryn har hittills hört ett dussin personer i ärendet och namn på präster som nämns i dokumenten har på begäran censurerats tills vidare. Enligt uppgifter ska dock vissa av prästerna fortfarande vara i tjänst, eftersom deras överordnade ansett att anklagelserna mot dem ”saknar substans”.

Källor:
300 präster misstänkta för sexuella övergrepp på barn
Grand jury report identifies over 1,000 victims of priest abuse


  • Publicerad:
    2018-08-15 10:45