UNGERN. Juden George Soros ämnar stänga sin antinationalistiska organisations kontor i Ungern, där så kallade ”högerextremister” nyligen vann valet.

Att finansjuden George Soros verksamhet lämnar Ungern glädjer landets premiärminister Viktor Orbán, som länge kämpat mot Soros subversiva inflytande över landet.

Open Society Foundations, som grundades av den judiska miljardären George Soros, har meddelat att de kommer att stänga sitt kontor i Budapest i Ungern och istället flytta till Berlin. Orsaken sägs vara att Viktor Orbáns nyvalda regering tagit krafttag mot den antinationalistiska organisationens verksamhet i Ungern.

På fredag deltog Orbán i sin veckovisa intervju på radio och sade att ”ni förstår nog om jag inte gråter ögonen ur mig”, syftande på att Soros organisation lämnar landet. Premiärminister Orbáns parti fick nyligen två-tredjedelar av rösterna i valet i Ungern och han har sedan dess lovat att ta itu med så kallade icke-statliga organisationer (NGO) som finansieras utifrån. George Soros Open Society Foundation är ett exempel på en sådan organisation.

Den så kallade ”Stoppa Soros”-lagen, som parlamentet kommer att ta ställning till nästa vecka, kommer att innebära en skatt på 25 procent på utländska donationer till icke-statliga organisationer som arbetar för att Ungern ska öppna sina gränser för invandring. Lagen skulle även ge inrikesministeriet rätt att förkasta organisationer som arbetar för invandring till Ungern, detta med hänvisning till landets säkerhet.

Källa:
Crackdown prompts Soros’s Open Society to quit Budapest


  • Publicerad:
    2018-04-21 22:00