UTRIKES. Det ungerska lagförslaget som i folkmun kallas ”Stoppa Soros-lagen” ökar möjligheterna att hindra främmande makter att undergräva det ungerska samhället. Judiska lobbyorganisationer är bekymrade.

Nu ska George Soros framfart i Ungern stoppas.

Den ungerska premiärministern Viktor Orbáns regering har framlagt en proposition att införa en lag som allmänt kallas ”Stoppa Soros-lagen”. Syftet med lagen är att hindra främmande makt att på otillbörliga sätt påverka det ungerska samhället och landets inrikespolitik.

Enligt lagförslaget måste alla organisationer som finansierar, organiserar eller på andra sätt stödjer invandring till Ungern söka tillstånd för detta. Ansökan framställs till inrikesministeriet. Ministeriet gör sedan en prövning för att säkerställa att verksamheten inte utgör en nationell säkerhetsrisk innan en lobbyorganisation kan få tillstånd att arbeta för ökad invandring till Ungern. Om lobbyorganisationen beviljas tillstånd, måste den betala 25 procent i skatt på de ekonomiska medel som kommer från utlandet. Dessa skatteintäkter ska enligt uppgift öronmärkas för att bekosta ett förstärkt gränsskydd för landet.

Detta får företrädare för lobbygrupper som vill öka invandringen till Ungern att se rött.

Márta Pardavi som leder den av juden George Soros finansierade Ungerska Helsingforskommittén är starkt kritisk till lagförslaget. Sveriges Radio omnämner detta som att ”civilsamhället” i Ungern varnar för en allt hårade ton från den ungerska regeringen.

— Budskapet är: Vi vill inte ha invandring, vi vill inte att ni ska jobba med de här frågorna och vi tänker använda alla tänkbara medel för att stoppa er, säger Pardavi.

Om lagen blir verklighet kan den innebära att Ungern rensas från organisationer som på olika sätt ger stöd till ”flyktingar” och invandrare i landet. Exempel på tjänster som den ungerska Helsingforskommittén erbjuder är juridisk hjälp åt människor som söker asyl i Ungern. Hjälpen innefattar att så långt är möjligt utnyttja och kringgå regelverk och att maximera chanserna att ”flyktingar” ska få laglig rätt att stanna i landet.

Inte oväntat kritiseras Ungern för detta lagförslag från flera håll. Förste vice ordförande för EU-kommissionen, juden Franz Timmermans, sade för några dagar sedan att islam är Europas framtid och att människor från alla etniska bakgrunder måste omfamnas i den europeiska mångfald som redan är en realitet i europeiska samhällen. Därför är EU:s politik officiellt en politik som går emot Ungerns. Andra som har yttrat samma kritik mot Ungern är Angela Merkels regering i Tyskland. Europarådet för mänskliga rättigheter säger att lagförslaget utgör ”ett hot mot bland annat organisationsfriheten, en grundläggande frihet i en demokrati”. Värt att notera att samma Europaråd aldrig har värnat om den demokratiska organisationsfriheten för någon form av nationalistiska intressegrupper eller organisationer.

Zoltán Kovács, som är talesperson för Ungerns regering, förklarar att de organisationer som lagen riktar sig mot i själva verket, med pengar från utlandet, försöker underlätta illegal invandring.

— Det måste vi sätta stopp för, säger Kovács.

— När det kommer till Orbán, premiärministern, är det ganska klart att han vill göra sig av med civilsamhället som står upp för demokratin, säger lobbyisten Márta Pardavi. Hon yttrar inte ett ord om att den demokratiskt valda premiärministern ska få regera i enlighet med majoritetens vilja i Ungern, utan istället låta sig styras av George Soros, henne själv och hennes kumpaner i Bryssel.

Not: Att Sorosorganisationen har ortsnamnet Helsingfors i sitt organisationsnamn är till för att förvilla. Staden Helsingfors har ingenting med organisationen att göra, utan hänvisar bara till ett dokument som globalistiska regeringsföreträdare signerade i Helsingfors 1 augusti 1975.

Källor:
Ungersk lag kan bli dödsstöt för hjälporganisationer
First Vice-President of the European Commission: “Islam is our future”


  • Publicerad:
    2018-04-04 12:30