MASSINVASIONEN. Den statliga myndigheten Svenska Institutet, SI, marknadsför på en arabisk version av sin hemsida Sverige som ett bidragsparadis för migranter. Nu avslöjas att det var de dåvarande moderata statsråden Ewa Björling och Fredrik Reinfeldt som var ytterst ansvariga för att den arabiska versionen kom till.

Under Reinfeldts regering tillkom en sajt som informerar om svenska bidrag och gratisvård för illegala migranter på arabiska. Montage: bild Reinfeldt, Ragnar Jensen (CC BY 2.0) / bild Björling (CC BY-SA 3.0).

Nu avslöjas det att det var de dåvarande moderata statsråden Ewa Björling och Fredrik Reinfeldt som var ytterst ansvariga för att den arabiska versionen av Svenska Institutets informationssajt sweden.se skapades. Sidan använder svenska skattebetalares pengar som lockbete – gratis vård och välfärd åt alla – och fungerar i realiteten som ett medel att locka hit bidragsturister från tredje världen.

Som Nordfront tidigare uppmärksammat gör hemsidan alltså reklam för Sverige som ett bidragsparadis för invandrare och den har bland annat marknadsförts med specialgjorda animerade filmer på arabiska. Filmerna har nått en miljonpublik i Mellanöstern genom att den statliga myndigheten Svenska Institutet, SI, kört kampanjer som riktats till arabiska användare på sociala medier.

Hemsidan lanserades under Göran Perssons regeringstid men det var under regeringen Reinfeldt år 2011 som den nya arabiska versionen – ar.sweden.se – byggdes och lanserades, på uppdrag av Utrikesdepartementet.

Enligt SI så är syftet med informationssidan att ”stärka dialogen med den arabisktalande delen av världen”. Målet är att genom så många följare och gilla-markeringar som möjligt skapa ”goda relationer”. SI samarbetar även med ambassaderna i Saudiarabien, Förenade Arabemiraten och Egypen för att utbyta idéer i hela regionen.

Sidan lanserades i Kairo av dåvarande moderata handelsministern Ewa Björling och Annika Rembe som då var generaldirektör för SI.

SI informerar på arabiska om hur mycket bidrag och flerbarnstillägg en familj med sex stycken barn får i Sverige. Man berättar också att även personer som vistas illegalt i Sverige får gratis vård.

Efter att den arabiska delen av webbplatsen lanserades 2011, så exploderade besökssiffrorna. År 2013 ska sidan enligt årsredovisningen ha haft 3,8 miljoner besökare. Sidan översattes sedan även till kinesiska och ryska, med syftet att få ett ökat internationellt genomslag.

Som kanaler för att nå ut till nya mottagare för Sverige-reklamen användes Facebook och Twitter. I samband med detta ändrades Facebook-sidans namn från Sweden_AR till ”Sverige på arabiska” samtidigt som kommunikationsspråket ändrades till enbart arabiska.

Nu ökade antalet följare med närmare 3 400 procent enbart på ett år och sidan fick tusentals gilla-markeringar. Största delen av trafiken till sidan kom från Saudiarabien och Syrien. Trafiken från Syrien ökade med inte mindre än 80 procent under 2013.

De animerade och tecknade filmer på arabiska som skapats för att marknadsföra sidan har nått stor spridning med 3,3 miljoner visningar.

Moderaternas nuvarande partiledare Ulf Kristersson har i en intervju i Nyheterna i TV4 kommenterat uppgifterna om de generösa välfärdsbidragen med att de är ”helt orimliga” medan kristdemokraternas integrationspolitiska talesperson, Hans Eklind, har sagt att ”man baxnar”.

Det kan även påpekas att det var under Reinfeldt som alliansregeringen tillsammans med Miljöpartiet drev igenom att ge gratis vård till personer som vistas illegalt i landet, så kallade ”papperslösa”.

Det är alltså en statlig myndighet som med sin informationssida på arabiska säljer ut Sverige som ett paradis för migranter, även illegala sådana – och på så sätt bidrar till den stora immigrationen till vårt land och att kraftigt belasta välfärden på ett i längden ohållbart sätt.

Källa:
NB avslöjar: Moderat minister låg bakom marknadsföringen av Sverige som bidragsland


  • Publicerad:
    2020-03-11 18:50