MASSINVANDRING. Ekonomen Sandro Scocco anser att dagens snabbt påkomna ekonomiska kris för svenska kommuner är alarmerande. Om tio år kommer det att vara mycket värre. Hans lösning är mer invandring.

Sandro Scocco. Foto: Twitter

Om tio år kommer det att saknas 150 000 personer i arbetsför ålder, säger chefsekonomen Sandro Scocco på LO:s tankesmedja Arena Idé. Då kommer krisen i Sveriges kommuner att vara ännu större än idag.

— The quick fix [den enkla lösningen] är unga invandrare som snabbt kan komma i sysselsättning. Debatten om att nästan stänga gränserna är djupt olycklig ur arbetsmarknadsperspektiv, säger Scocco.

Sveriges Kommuner och Landsting publicerade i maj en ekonomirapport som varnade för vikande förmåga att försörja Sveriges åldrande befolkning, som också består av åldrande invandrare.

Antalet personer över 80 år ökar med nästan 250 000 fram till år 2028 vilket är en 47-procentig ökning, står det i rapporten. Barn och unga kommer att öka med nästan tio procent, med omkring 200 000.

Kommuninvånare måste arbeta
Kommunerna tar sina pengar framför allt från kommuninvånarnas arbetsinkomster. Man anser det vara ett stort problem att antalet personer i arbetsför ålder bara stiger med fem procent fram till 2028.

De som arbetar blir bara omkring 300 000 fler, medan barn, unga och riktigt gamla ökar med nästan 450 000 personer.

Att barn och ungdomar ses som en belastning istället för en blivande ekonomisk tillgång tas det föga hänsyn till. Men Scocco säger:

— Problemet kan lösas genom att tillräckligt många barn föds i samhället. Sker inte det måste man ha en invandring som fyller på arbetskraften.

Scocco säger att Sveriges sysselsättningsökning sedan ungefär år 2000 uteslutande beror på utlandsfödda.

— Med utbildning blir invandrare en fantastisk affär! utropar Sandro Scocco.

För drygt tre år sedan förutspådde LO att främlingsinvasionen kunde ge Sverige en superekonomi inom 3-4 år. När resultatet blev det omvända började förutsägelserna hånas, men nu säger LO:s tankesmedja igen alltså liknande saker, trots facit i hand.

Källa:
Sandro Scocco: Sverige behöver fler invandrare för framtiden


  • Publicerad:
    2019-10-01 18:30