MASSINVANDRINGEN. Mitt under coronapandemin fortsatte Sverige under mars månad att bevilja 8 285 nya uppehållstillstånd, vilket motsvarar nästan 100 000 invandrare på helårsbasis.

Massinvandringen till Sverige fortsätter oförminskat trots coronaepidemin. Skärmbild: Twitter.

Samtidigt som svenska myndigheter vidtar drastiska åtgärder för att begränsa mänskliga kontakter i kampen mot spridningen av coronaviruset så fortsätter massinvandringen av främlingar till landet med oförminskad styrka.

Under årets första tre månader har 25 427 nya uppehållstillstånd delats ut, där de största grupperna är asyl- och anhöriginvandring samt arbetskraftsinvandring. Enbart under mars månad har 8 285 personer fått uppehållstillstånd.

Omräknat till årsbasis innebär detta en invandring på nästan 100 000 personer, varav många potentiellt kan vara bärare av coronaviruset.

Av statistiken framgår att 40 procent (3 309 stycken) av de utdelade uppehållstillstånden under mars månad utgörs av så kallad arbetskraftsinvandring. Detta sker samtidigt som tiotusentals svenskar varslas och myndigheterna uppger att arbetslösheten riskerar att stiga till över 10 procent.

Statistik över beviljade uppehållstillstånd hittills under 2020. Bild: Samhällsnytt. (Klicka för större bild)

Kritik har framförts mot att en stor del av arbetskraftsinvandringen handlar om lågkvalificerade jobb som skulle kunna fyllas med arbetslösa svenskar eller ungdomar som ännu inte har hunnit etablera sig på arbetsmarknaden.

Den 19 mars införde Sverige inreseförbud till landet som ska gälla i 30 dagar – till att börja med – för att förhindra spridningen av coronaviruset. Men regeringen har slagit fast att rätten för asylsökande och anhöriginvandrare inte påverkas av inreseförbudet.

Källa:
Invandringen i mars motsvarar 100 000 per år


  • Publicerad:
    2020-04-04 11:00