CORONAKRISEN. Ytterligare 100 000 svenskar tros bli arbetslösa under året. Regeringen oroar sig dock för att situationen kan bli värre än så och att den öppna arbetslösheten stiger till hela 13,5 procent.

Under vårändringsbudgeten som presenterades under onsdagen framkom att regeringen har beslutat att höja utgiftstaket med 350 miljarder kronor för att vara förberedda om fler ekonomiska åtgärder behöver sättas in. I praktiken innebär det att statens utgifter får uppgå till 1742 miljarder kronor eller 36 procent av BNP under 2020.

I prognosen för det värstascenario som tagits fram framgår det att BNP riskerar att falla med 10 procent och att arbetslösheten når 13,5 procent. Regeringen tror också att krisen i detta scenario blir mer långvarig och utdragen och att de höga arbetslöshetsnivåerna håller i sig inte bara under 2020 utan även under 2021.

Dagens Arena skriver dock att det egentligen inte finns någonting som säger att arbetslösheten inte kan bli ännu högre än 13,5 procent.

Man räknar med att statens kostnader för a-kassa, aktivitetsersättning och olika statliga lönegarantier kommer att öka kraftigt under perioden och jämfört med höstbudgetens prognoser. Överlag bedöms de offentliga finanserna krympa med 200 miljarder kronor bara under 2020.

I det ”bästa scenariot” som analyserats fram kommer BNP bara minska med fyra procent och arbetslösheten stiga till nio procent under året.

— Det innebär 100 000 fler arbetslösa under året, det är lika höga siffror numerärt som under 90-talskrisen, säger finansminister Magdalena Andersson (S).


  • Publicerad:
    2020-04-18 12:20