EU. Svenska skattebetalare kommer genom den svenska riksdagens försorg få skuldsätta sina barn för att betala 150 miljarder kronor till Euro-länder som misskött sin ekonomi. Det gäller EU:s rekordstora återhämtningsfond där skattepengar från Sverige ska omfördelas till Medelhavsländerna.

Bild: Pixabay (Public Domain).

Nästa vecka ska riksdagen rösta om Sveriges bidrag till EU:s återhämningsfond.

Av allt att döma kommer svenska skattebetalare att få skuldsätta sina barn för att vara med och betala bland annat för att EU-medlemsländers medborgare ska kunna pensioneras redan vid 55 års ålder.

Moderaterna och Kristdemokraterna kommer båda att släppa igenom EU-fonden som kommer att kosta Sverige 150 miljarder kronor. De enda som kommer att rösta nej är Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet, som båda reserverar sig mot förslaget, framgår av Finansutskottets protokoll som offentliggjordes på onsdagen.

Det handlar om EU:s rekordstora återhämtningsfond med bidrag och lån på 7 500 miljarder kronor där enorma summor ska omfördelas från svenska skattebetalare till Medelhavsländerna.

Målet kan vara att centralisera makten inom EU

För att centralisera makten inom globalistprojektet EU vill stora EU-länder som Frankrike avskaffa medlemsländernas finansministrar och i stället ha en enda finansminister för hela Europeiska unionen, skriver Samtiden. Det kan vara ett led i en sådan strategi att utnyttja coronapandemin för att urholka medlemsländernas ekonomiska självständighet.

Trots talet om återhämtning, så ska pengarna från coronafonden inte gå till länder som likt Sverige drabbats av höga dödstal, utan till länder som deltar i det monetära Euro-samarbetet och som misskött sin ekonomi i årtionden. På så sätt tvingas icke-Euro-länder som Sverige att ändå vara med och betala för dessa länders misslyckande och att överföra resurser till dem.

Svenskarna ska jobba till 75 års ålder – får vara med och betala till de som går i pension vid 55

I Sverige talas det numera om att svenskarna kommer att få arbeta till 75 års ålder. Hårt arbetande svenska skattebetalare förväntas alltså vara med och betala till Medelhavsländer så de kan gå i pension vid 55 års ålder, alltmedan svenskarna får arbeta i ytterligare 20 år.

Inkörsport för att låta EU införa skatt efter skatt

Genom att svenska partier stödjer EU:s idéer om att låta Bryssel introducera egna avgifter och skatter så riskerar ännu fler skatter och avgifter att införas i det överstatliga projektet, för att betala för byråkratin och centralisera makten.

Ett liknande exempel är USA där förr bara delstaterna tog ut inkomstskatt. Efter att federala skatter infördes så blev dessa större än de delstatliga.

EU har allt att vinna på att genomföra beskattning av medlemsländerna och inget att förlora då EU-medborgarna inte kan avsätta kommissionen.


  • Publicerad:
    2021-03-19 12:20