EU. Sveriges riksdag röstade på onsdagen för att låta de hårt beskattade svenskarna få skuldsätta sina barn för att vara med och betala till sydeuropeiska EU-länder med dålig ekonomi. Svenska skattebetalare tvingas nu betala 150 miljarder kronor till EU:s stödpaket. ”Politikerna gör sig skyldiga till landsförräderi”, anser Johan Sandwall, fd bankchef.

Bild: Pixabay (Public Domain).

På onsdagen röstade Sveriges riksdag ja till att låta svenska skattebetalare betala 150 miljarder kronor till EU:s kontroversiella återhämtningsfond, pengar som kanske bättre kunde använts för att täta diverse hål i den medfarna svenska välfärden.

7 500 miljarder kronor ska omfördelas till misskötta EU-länder i Sydeuropa

Syftet med återhämtningsfonden är att omfördela 7 500 miljarder kronor i form av lån och bidrag till EU-länder med dålig ekonomi, som Grekland, Italien och Spanien. Sverige ska utöver sin gåva ändå fortsätta att betala 35 miljarder kronor per år i EU-avgift.

Moderaterna och Kristdemokraterna lade ned sina röster och Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet röstade nej. Omröstningen slutade med 27 ja, 15 nej och 14 som avstod. Hela 293 riksdagsledamöter var frånvarande vid omröstningen, på grund av coronarestriktioner.

Ekonomiska makten flyttas till Bryssel

Kritiker varnar för att den ekonomiska makten förflyttas från nationalstaterna till Bryssel, något som svenskarna med största säkerhet inte avsåg när de 1994 röstade ja till EU-medlemskapet, skriver Nya Dagbladet.

— Min generation och den efter riskerar att få punga ut för att länder som Italien inte kan ta hand om sina ekonomier, konstaterade Nike Örbrink, KDU-ordförande.

Sveket mot svenskarna – kan tvingas arbeta till 75 års ålder

Sveriges budgetunderskott för 2020 blev 221 miljarder kronor, vilket dock inte hindrade riksdagen från att i praktiken finansiera andra EU-länder med 150 miljarder kronor. Numera talas det om att svenskarna ska få arbeta tills de är 75 år – samtidigt som de alltså tvingats vara med och hjälpa upp ekonomin i misskötta länder i Sydeuropa, som infört medborgarlön och pension vid 55 års ålder.

”Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket”

Socialdemokraterna lade samma dag som omröstningen ut ett inlägg på sitt Facebook-konto där de, på ett sätt som skulle kunna uppfattas som hånfullt, skrev att ”Välfärdens pengar, det du betalar i skatt, ska gå till just välfärden. Inget annat.” och citerade en tidigare socialminister vid namn Gustav Möller: ”Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket”.

Inlägget kommenterades av många besvikna svenskar. Ett axplock här:

Det var på den tiden sossarna var något att ha när detta sades. Lev i nuet istället, Socialdemokraterna har sålt Sverige på bekostnad av dom äldre och framtida generationer ska stå för notan. Socialdemokraterna värnar inte om välfärden eller arbetaren…

Ni har verkligen inte någon som helst heder. Alltid ska det svenska folket stå sist i kön när ni delar ut deras skattepengar till andra.

Och etthundrafemtio miljarder skattekronor är en gigantisk stöld från folket.

Hur rimmar den fina devisen med riksdagsbeslutet idag? 150 MDR skattekronor för att bl a delfinansiera medborgarlön i andra länder! Jag tror att Gustav Möller roterar så snabbt i sin grav att han väcks från de döda i och med dagens beslut. Grattis!

”Politikerna gör sig skyldiga till landsförräderi”

Johan Sandwall, före detta bankchef, är starkt kritisk mot EU:s kolossala stödpaket och anser att det är ett symptom på ett felaktigt ekonomiskt system. De politiker som röstar igenom förslaget och därmed skuldsätter svenska folket fram till 2058 gör sig skyldiga till landsförräderi, anser han.

Sandwall har med en bakgrund som ekonom och bankchef – bland annat i JAK-banken – kommit till slutsatsen att penningsystemet har grundläggande fel som leder till återkommande ekonomiska kriser. Felen resulterar i att det ekonomiska systemet regelbundet får problem med återbetalningsmöjligheten av lån, något som leder till svåra konsekvenser för skattebetalarna, skriver Nya Tider.

”Dagens människor lever som skuldslavar”

Han menar att det är skapandet av räntebelastade betalningsmedel via privatägda intressen som ligger till grund för alla ekonomiska problem. Sandwall har under 55 år opinionsbildat för ett nytt ekonomiskt system utan ekonomiska kriser, där människor ska slippa leva som skuldslavar, som han menar att de gör i dag.

”Stödpaketet bara ett sätt att rädda globalistprojektet EU”

Den globalistiska skapelsen EU menar han är en union utan reell förankring i sann demokrati och han anser att det enorma stödpaketet bara är ett sätt att rädda globalistprojektet.

Onsdagens beslut innebär även ett godkännande av att EU börjar ta ut skatt, vilket Sandwall varnar för kan vara ett i en rad beslut på vägen till att vårt land slutligen blir en finansiell diktatur. Där så mycket makt kommer att hamna hos storföretag och transnationella organisationer att demokratin i praktiken avskaffas.


  • Publicerad:
    2021-03-25 23:00