FOLKUTBYTET. Varannan invandrad pensionär fuskar i sin pensionsansökan. Det visar Pensionsmyndighetens första undersökning någonsin, där man tar stickprov på utbetalningar av pension till invandrare.

I det mångkulturella Sverige har fusk med pensioner och bidrag länge varit ett välkänt fenomen.

Det är emellertid först på senare tid som man på Pensionsmyndigheten börjat med stickprov på utbetalningar till gruppen ”invandrare” specifikt.

Den första begränsade undersökningen av det slaget ger nu vid handen att varannan utbetalning är inkorrekt – beroende på falsk information i ansökan.

Myndigheten kräver därför nu tillbaka 4,4 miljoner kronor för felaktiga genomförda utbetalningar och ställer dessutom in framtida felaktiga utbetalningar till ett värde av ytterligare 34,3 miljoner kronor.

Högst begränsat urval i första undersökningen
Denna Pensionsmyndighetens första kontroll av sitt slag är begränsad till 316 stickprov på personer som invandrat från nuvarande Bosnien och Hercegovina.

Man kan nu konstatera att fler än varannan, – 167 individer – har fått ett felaktigt beslut – grundat på inkorrekt information i ansökan.

Till exempel har flera sökande vid ansökan om allmän pension underlåtit att ange att de får pension från ett annat land.

— Vi valde att inleda med detta land då många invandrade till Sverige i arbetsför ålder vilket gör att vi antar att man kan ha pension från sitt hemland. Pensionen från hemlandet behöver man redovisa i sin ansökan och det har man inte gjort i tillräcklig omfattning, säger Magnus Rodin som är chef för Pensionsmyndighetens produktionsavdelning till Expressen.

Nästa steg uppges bestå av utökade kontroller även för andra invandrargrupper – obekant vilka och hur många.

Man misstänker nämligen att det eventuellt skulle kunna finnas fler som ”glömt” att lämna all relevant information vid ansökan – och det vore trist för dessa pensionsmottagare om återkravsbeloppet har hunnit växa sig stort när glömskan väl uppdagas:

— Det är viktigt att man inte glömmer bort eventuell pension från andra länder när man ansöker om allmän pension i Sverige. Det är också bättre att informera oss om man tror att det kan ha blivit fel så att inte ett eventuellt återkravsbelopp växer sig onödigt stort, kommenterar Magnus Rodin.


  • Publicerad:
    2021-06-10 21:25