ÅSIKTSCENSUR. Den 61-årige nationalsocialisten Jan Hjelm döms till villkorlig dom och dagsböter. Detta efter att han prytt sin rullstol med lagliga Nordfrontklistermärken och kritiserat regimen på sociala medier.

Jan Hjelm.

Nordfront uppmärksammade i april att den 61-årige nationalsocialisten och sjukpensionären Jan Hjelm från Ångermanland åtalades för åsiktsbrottet ”hets mot folkgrupp”. De brott som Hjelm enligt åklagaren hade begått var att att han ska ha postat illegala bilder och kommentarer på Facebook och VK, men även att han prytt sin rullstol med fyra klistermärken från Nordfront.

LÄS MER: 61-årig nationalsocialist åtalas för klistermärken på rullstol

Åtalet hade sin grund i anmälningar från de privata systemlakejorganisationerna Näthatgranskaren och Juridikfronten – två organisationer som bildats med det uttalade syftet att medelst skattepengar själva ta på sig ansvaret om att demokraturens åsiktslagar upprätthålls av ett alltmer kuvat folk.

”Jan Hjelm har genom att på internetsajten VK lägga ut en bild föreställande en rullstol dekorerad med klistermärken med bilder på tyrrunan och Adolf Hitler samt texten ”Mångkultur är skadligt för dina barn och barnbarn”, spridit meddelande vari han hotat och/eller uttalat sig nedsättande om grupp av personer med syftning på ras, hudfärg, nationellt ursprung, etniskt ursprung, trosbekännelse och/eller sexuell läggning”, skrev åklagaren i stämningsansökan mot Hjelm.

I Juridikfrontens anmälan av Hjelm såg man sig nödgad att göra något av en juridisk kullerbytta, eftersom de klistermärken som den 61-årige nationalsocialisten prytt sin rullstol med tidigare har friats av Justitiekanslern (JK).

”Det bör understrykas att anmälan gäller bilden av klistermärket och inte klistermärket i sig … det här [är] således ett fall för Polismyndigheten och inte JK”, skriver Juridikfrontens ordförande Johan Nordqvist i sin anmälan.

Det är också sedan tidigare känt att JK:s friande av exempelvis ett klistermärke föreställande Adolf Hitler likväl gör att man kan dömas för brott ifall man publicerar ett foto på samma klistermärke – något som Nordfronts tidigare ansvarige utgivare Emanuel Lärkestål fick erfara när han dömdes under förra året av Örebro tingsrätt för åsiktsbrott.

”Nationalsocialismen står för rashat” – oavsett vad nationalsocialisten Jan anser
Domen mot Jan Hjelm förkunnades under måndagen, där Ångermanlands tingsrätt helt går på åklagarens linje och dömer honom för åsiktsbrott. Som i andra liknande domar mot nationalsocialister tar sig tingsrätten rätten att definiera vad nationalsocialism handlar om, nämligen ”rasöverlägsenhet och rashat som ledde till förföljelse och utrotning särskilt av människor av judisk härkomst”.

I vanlig ordning tillåter sig alltså domstolen att över den åtalades huvud definiera vad nationalsocialismen är, oaktat vad den åtalade själv anser om den saken.

Gällande de klistermärken som Hjelm dekorerat sin rullstol med, som han sedermera fotograferade och publicerade på sociala medier, konstaterar tingsrätten att samtliga klistermärken är friade av JK sedan tidigare. Men, menar tingsrätten, ifall man lägger ihop klistermärket föreställande Adolf Hitler med ett klistermärke som varnar för mångkulturens konsekvenser kan det gemensamma budskapet av de två tillsammans ”tydligt förknippas med de nationalsocialistiska rörelserna och idéerna om rasöverlägsenhet”.

Man menar också att ”det får anses” att Hjelms syfte med att kombinera dessa klistermärken var att uttrycka ”missaktning för en folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på i vart fall ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung”.

Nytt för denna dom är att man har resonerat på ett liknande sätt rörande inlägg på sociala medier, nämligen att man pusslat ihop olika inlägg och kommit fram till att dessa tillsammans visar missaktigning mot en folkgrupp på ett sätt som är brottsligt. Så här beskriver tingsrätten brottet:

De sista meddelandena gäller en bild föreställande en brinnande tora, texterna ”Det judiska inflytandet över Sverige går inte att rösta bort via åttaklövern. Det måste tas bort genom en grundlig omvälvning. Endast Nordiska motståndsrörelsen kan göra detta”, en bild med texten ”Judarna censurerar Youtube” samt en bild på Stefan Löfven i ett bollhav i kombination med bildtexten ”Judarna sa att det är enda sättet att få tillväxt. Trodde länge att de pratade ekonomi”.

Tingsrätten menar att bilden på Lövfen förvisso inte är hets mot folkgrupp, då statsministrar uppenbarligen inte (ännu) räknas som en folkgrupp i Sverige. Vad gäller de övriga bilderna och inläggen lyckas man konstatera att de lagts upp vid olika tillfällen, men att dessa ”alltså [har] legat ute på internetsidan samtidigt, varför de kan bedömas tillsammans på sätt åtalet är utformat”. Därför bedömer tingsrätten ”att bilden på den brinnande toran, tillsammans med övriga inlägg uttrycker en tydlig missaktning mot judar” och att ”dessa meddelanden kan inte anses falla inom ramen för vad som är tillåtet i en saklig debatt” varför Hjelm befinns skyldig för åsiktsbrott.

Jan Hjelm: ”Jag omgrupperar och småpetar i det öppna såret”
Nordfront har talat med Jan Hjelm, som är en välkänd profil från Nordiska motståndsrörelsens demonstrationer och en flitig lyssnare av Nordisk Radios olika poddar. På frågan vad han känner om den fällande domen svarar han:

— Jag känner en viss likgiltighet efter domen. När jag läste den framstod den som en läsövning från skolan. ”Finn fem fel i denna text”. Det enda jag vet är att jag talade sanning, för det är viktigt för mig. Men utan att ge dem någon information om Motståndsrörelsen, kamraterna eller annat som de inte har med att göra. De tror ju ändå vad de vill, och beordrats att poängtera. Jag är för obetydlig för att kunna få rättvisa. Dömd, men rakryggad är en bra sammanfattning. De kan komma åt mig, men inte mina tankar och åsikter.

Vilken typ av frågor ställde polis och rättsväsende till dig?

— De ville först att jag skulle berätta med egna ord om varför jag publicerat bilderna. Lätt att gå vilse då, tänkte jag och sa bara att det var val- och demonstrationsupptakt. Sedan bad jag dem att ställa frågor istället. Min advokat sa att de fick avhålla sig från frågor som kunde vara åsiktsregistrerande. Fick då en eller två frågor per publicerad bild. De var speciellt intresserade av två klistermärken på rullstolen. Hitlerbilden och märket om att mångkultur kan vara skadligt för era barn. De ville veta vad jag tänkt med den kombinationen. Svarade bara att det kan betyda helt olika saker beroende på vem som ser det.

— Du gillar ju humor och jag kan berätta att jag fick till ett bra svar när domaren frågade vilken samhällstjänst jag skulle kunna utföra om jag blev dömd till sådan. Min advokat drog fram mina funktionshinder. Sedan fick jag samma fråga och svarade: ”Jag kan möjligen utgöra ett pittoreskt inslag i gatubilden.” Åklagaren kvävde en fnissning.

Vad är nationalsocialism för dig? Handlar det om ”rasöverlägsenhet och rashat som ledde till förföljelse och utrotning särskilt av människor av judisk härkomst” som Ångermanlands tingsrätt hävdar?

— Nationalsocialism för mig är en urkraft som genomsyrar allt. Den finns inneboende hos alla människor av alla raser. Vi lyckligt lottade har fått erfara denna kraft i våra tankar. Jag vill verka för att alla människor hittar denna inneboende urkraft och börjar förändra sina samhällen till det bättre och sundare. Jag vill inte utrota någon och ser ingen ras eller folkgrupp som mer överlägsen någon annan. Alla har sina förutsättningar efter sin lokala miljö. Judarna har jag en känsla av hopplöshet inför. Frågor som varför är de så arroganta mot alla andra? Varför kan de inte låta oss vara ifred och ha vår lilla plats på jorden utan att bli en fårskock i deras ögon som inte fått forma vårt eget öde?

Har Juridikfronten, Näthatsgranskaren och Ångermanlands tingsrätt tystat dig, eller kommer du även i fortsättningen att rakryggat stå upp för det du anser vara sant och rätt?

— Naturligtvis kan de inte tysta mig helt. Jag tar ett par kliv tillbaka och tar sats för nya infallsvinklar. Viktigt att man inte ger upp. Jag omgrupperar och småpetar i det öppna såret. Tillräckligt många små nålstick kan oskadliggöra den starkaste. Favoritdjur – igelkott.

För åsiktsbrotten döms den 61-årige Jan Hjelm till villkorlig dom och 40 dagsböter på 100 kronor.


  • Publicerad:
    2019-10-08 22:28