INRIKES. De svenska tingsrätterna larmar nu om en allt högre arbetsbelastning.

Under det senaste året kom ett rekordhögt antal fall in till landets tingsrätter, högre än något år sedan sekelskiftet. Detta har fått till följd att rättegångar skjuts upp, vilket gör att brottsoffer och åtalade får vänta allt längre.

Enligt Martin Holmgren, generaldirektör för Domstolsverket, kan detta leda till att domstolarna inte klarar de mål regeringen har satt upp. Enligt riktlinjerna ska 75 procent av tvistemål klaras upp inom sju månader och 75 procent av brottmål inom fem månader.

Under de senaste åren har antal politiska åtal, oftast gällande ”hets mot folkgrupp”, ökat kraftigt. Exakt vilken effekt detta har haft på domstolarnas överbelastning är oklart.

Källa:
Tingsrätter larmar om hög arbetsbelastning


  • Publicerad:
    2019-09-08 18:05