Hoppa till huvudinnehåll

Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Nio anledningar till varför vi måste lämna EU

Av Redaktionen, 2019-05-25
redaktionen@nordfront.se

EU. Här kommer nio anledningar, en kort förklaring av dessa samt länkar till fördjupande läsning om varför vi måste lämna EU. Saxat från kampanjsidan frittnorden.nu.

Det överstatliga globalist-projektet EU är en av de värsta sakerna i modern tid som drabbat Norden och de nordiska folken. Det finns många anledningar till varför vi måste kämpa hårt för ett utträde snarast möjligt. Nedan listas i korthet de nio viktigaste. Trycker du på rubrikerna kommer du till längre artiklar om de olika ämnena på kampanjsidan Frittnorden.nu.

1. Vi värnar vårt folk och vill därför inte ha öppna gränser

EU:s fria rörlighet innebär i klarspråk öppna gränser mellan de europeiska länderna vilket bland annat resulterar i att samtliga medborgare i Europa kan flytta och bosätta sig som de vill mellan länderna. I teorin kan alltså redan nu flera miljontals människor av främmande etnicitet flytta till Norden – ett hot mot vår biologiska överlevnad. Än värre kommer det bli när Turkiet i framtiden tillåts bli en del av EU och våra gränser kommer stå vidöppna för 80 miljoner turkar.

De öppna gränserna innebär också att det blir enklare för utomeuropéer att ta sig till Sverige och Norden, då antalet gränskontroller att ta sig igenom på vägen hit blir betydligt färre. Det gör också att det blir lättare att smuggla in exempelvis narkotika till våra länder.

2. Vi vill inte att det vi byggt upp ska förstöras

Ett av EU:s öppna mål är att likrikta de europeiska länderna och folken. Man ska fördela rikedomar och resurser genom att de mer välmående länderna ska dela med sig av det folket i generationer tillskansat sig till de mindre resursstarka länderna. Alla europeiska folk ska i slutändan få det precis lika dåligt. Då de nordiska länderna helt klart tillhör de mer framgångsrika inom Europa innebär detta för oss nordbor en avsevärd försämring.

Likriktningen gäller dock inte bara förbrukningsbara resurser och pengar, utan också etiska regler och kultur. Allt ska sänkas så att alla kan bli lika lite värda.

3. Våra lagar ska stiftas av oss själva

Genom vårt EU-inträde har vi gett bort rätten att stifta våra egna lagar inom en mängd olika områden. Vi får exempelvis inte längre lov att stifta lagar gällande handelspolitik och konkurrenslagstiftning. När det kommer till andra lagar och regler så får vi bara bestämma gällande sådant som EU anser vara oviktigt och mer lokala frågor. EU-lag går nämligen alltid före nationell lag.

EU:s makt blir dessutom hela tiden större genom förändringar i EU:s konvention. Dessa tillägg och omformuleringar, som alla EU-länder är förpliktade att följa, ger EU mer kontroll på de tidigare suveräna nationalstaternas bekostnad.

4. Vi vill stå självständiga och fria

Med kraftigt centralstyrd jordbrukspolitik tas det inte längre fram en lika stor mångfald av livsmedel inom varje land. Varje land ska istället odla en eller få specifika grödor som gör länderna totalt beroende av varandras jordbruksproduktion och handelssamarbeten. Systemet påminner om Sovjetunionens kolchos-politik, vilken bygger på att ingen ska kunna stå självständig.

Vidare byggs också ett europeiskt försvar upp som på sikt ska komma att ersätta de nationella styrkorna. Detta innebär att ett land som vill slå sig fri från EU och vara självständigt, eller inte är tillräckligt lojalt mot EU, heller inte har något försvar gentemot den EU-underställda armén. Både vad gäller försörjning och försvar blir vi alltså totalt beroende av EU.

5. Nordens framtid får inte avgöras av globalister, storföretag och lobbyister

Den icke folkvalda kommissionen är den institution som, starkt påverkad av storföretagens lobbyister, tar fram nya lagar inom EU. Detta gör att kommissionen har betydligt större makt än (de likaledes lobbyistpåverkade) EU-parlamentarikerna som folket får vara med och rösta fram.

Vid det fåtal tillfällen när folket i något land, genom nationell folkomröstning, har fått vara med och tycka till om EU:s tyngre beslut – har dessa ändå körts över – antingen genom att en ny omröstning utlysts eller genom att man ändå smugit igenom, de av storfinansen initierade, förändringarna längre fram. EU bryr sig alltså föga om folkets vilja.

6. De beslutande politikerna måste vara ansvarstagande och icke-korrupta

EU:s krångliga och byråkratiska beslutssystem gör att många medborgare inte orkar, eller ens har förmåga, att sätta sig in i beslutsgången. Detta i kombination med ett betydande högre antal beslutsfattare inom EU:s organisation. Politrukerna sitter dessutom i Bryssel – alltså långt från folket – vilket gör att det blir ännu enklare för dem att slippa ta ansvar för sina beslut.

Av samma orsaker är det också enklare att dessa faller för frestelser och blir korrumperade. Denna risk ökas ytterligare på avsevärt genom att tusentals lobbyister tillåts röra sig fritt inom EU och har tillgång till såväl parlamentariker och kommissionärer, som de dessutom tillåts att ge dyra gåvor till, för att påverka beslutsfattandet till de stora multinationella företagens gagn.

7. Den personliga integriteten och åsiktsfriheten måste försvaras

EU:s nya lagar om upphovsrätt utgör ett allvarligt hot mot det fria Internet. Lagarna tvingar tjänsteleverantörer på nätet att kraftigt begränsa vad användare får dela och sprida för material. EU utövar också aktiv påtryckning mot samma internetföretag för att kraftigt begränsa vad som får sägas på respektive plattform.

Förutom att aktivt bekämpa medborgare så dömer man även hela stater som är oliktänkande. Stater bekämpas genom höga böter och handelsbojkott eller rent av militärt, och individer som tycker annorlunda hålls nere genom att EU hela tiden ligger i bräschen för hårdare åsiktslagar och tilltag mot fri alternativmedia.

8. Storfinansens försämrade villkor för människors och djurs rättigheter måste stoppas

De öppna gränserna och likriktnings-politiken leder till hårda angrepp mot såväl arbetstagare, djur och miljö, i de mer högstående länderna. Storföretagen kan dumpa lönerna genom att konkurrensen om jobben blir större och djurens rättigheter eller miljöfrågor kan nedprioriteras genom att konkurrensen om billiga inköp till exempelvis skolor och ålderdomshem blir högre.

EU gör det också enklare för företag att exempelvis flytta sin produktion till ett dotterbolag i ett land där lönekostnaderna är lägre eller där inte samma etiska regler för djurhållning existerar. De enda som gynnas av det i längden är storfinansen (och politiker mutade av dessa) som får lägre inköpskostnader samtidigt som de får lägre personalkostnader och således kan maximera sin vinst.

9. Skattepengarna skall användas konstruktivt och för folkets bästa

Vårt medlemskap i EU kostar oss många, många miljarder varje år. Det mesta av pengarna går till likriktningsprojekt och jordbruksstöd i andra länder som inte alls gynnar oss, men också till administrationskostnader och höga politikerlöner. Närmare 30 000 kommissionärer, politiker och tjänstemän ska ha löner som för många av dem vore totalt otänkbara i sina hemländer.

EU slösar också bort enorma summor pengar på att exempelvis flytta hela parlamentet, inklusive alla parlamentariker och sekreterare, mellan Bryssel och Strasbourg två gånger per månad. Inte för att det behövs eller fyller någon praktisk funktion, utan mer för att det står som en symbol för att de har makt att göra precis vad de vill – hur oansvarigt det än må vara. Våra skattepengar borde istället självklart gå till vård, skola och omsorg.

Ett fritt Norden
Istället för EU är lösningen för oss i den allt mer globaliserade världen att slå oss samman med våra grannar och bilda ett fritt och enat Norden. Läs mer här om hur och varför.


  • Publicerad:
    2019-05-25 16:24