FÖRSVAR Den finska armén sänker kraven för rekryter med sämre fysisk kondition. ”Tjänsteduglighetsklass 2” ska utvidgas, de regionala trupperna läggs ned och fler kvinnor ska anställas.

Svenska Yle rapporterar att de så kallade tjänsteduglighetsklasserna inom finska armén de närmaste åren ska omorganiseras, med syftet att fler rekryter med sämre fysisk kondition ska kunna göra militärtjänst.

Som största förnyelse presenteras dock att arméns regionala trupper läggs ned och går upp i de operativa samt de lokala trupperna.

Av dessa två är det främst de lokala som ska förstärkas och moderniseras.

— Våra nuvarande regionala trupper har inte som helhet den kompetens och rörlighet som krävs på det moderna slagfältet. Vi behöver rörliga lokala trupper med mångsidig förmåga, som kan användas för både konventionella militära uppdrag och uppgifter som omfattar så kallad hybridpåverkan, berättar arméns kommendör, generallöjtnant Petri Hulkko för Svenska Yle.

Han tillägger:

— Vi strävar efter att utvidga tjänsteduglighetsklass B, så att ännu fler män och kvinnor ska kunna göra militärtjänst.

Förändringarna inom finska armén beskrivs i den försvarspolitiska redogörelse som regeringen nyligen presenterade.

Enligt denna planeras de lokala trupperna omfatta 120 000 man år 2025, medan de för mera krävande insatser avsedda operativa trupperna avses bestå av 70 000 soldater.

Fler till kommunikation, logistik och cyberförsvar

De lokala trupperna utvidgas alltså, medan ”tjänsteduglighetsklassificeringen” för rekryter justeras, så att fler kan utbildas för ”uppdrag som inte är så fysiskt krävande”.

Det kan till exempel röra sig om arbete inom kommunikation, logistik eller cyberförsvaret.

Hulkko förklarar:

— Särskilt inom lokalförsvaret finns det sådana uppgifter, som inte förutsätter fysisk toppkondition av beväringarna.

På frågan huruvida denna omorganisering kan leda till ”nya, mer tekniska uppdrag” för dataspelande ungdomar, ”som kanske inte klarar de fysiska kraven lika bra” svarar generallöjtnanten:

— Ja, naturligtvis. Det skulle vara dumt i dagens läge att inte dra nytta av de här ”PlayStation-pojkarna”, som har olika slags cybererfarenhet och kan använda sociala medier.

Omorganiseringen beräknas vara genomförd nästa eller nästnästa år.

Försvaret efterlyser fler kvinnor

Om könsfördelningen inom det finska försvaret har Hulkko följande att säga:

— Jag ser gärna att det i varje familj finns åtminstone en man eller kvinna som gjort militärtjänst, så att traditionen lever vidare och det finns en känsla av delaktighet i varje hem. Då jag inledde min militära karriär i början av 1980-talet var det 93 procent av männen som gjorde militärtjänst och nu ligger vi under 70 procent. Jag hoppas vi kan kompensera det här bortfallet genom att få in fler kvinnor, jag tvivlar inte ett ögonblick på kvinnornas försvarsvilja.

Sedan fyra år tillbaka har antalet kvinnor i Finland som söker till frivillig militärtjänst överstigit 1 000 per år.