Dagens datum 30 november: Utan föregående krigsförklaring går närmare 500 000 sovjetiska soldater till anfall mot grannlandet Finland. Det Finska vinterkriget inleds.

vinterkriget-1

Under 1938 hade Sovjet gjort klart för den finländska regeringen att man ville få till stånd ett avtal gällande militärt bistånd mellan de två länderna. Sovjet ville anlägga militärbaser på finländsk mark och även ha rätten att skicka sovjetiska trupper in på finskt territorium för att möta eventuella fiender (liknande krav ställdes även på de baltiska länderna som accepterade dem, vilket innebar att de i slutändan annekterades av Sovjetunionen och kom att ingå i unionen fram till dess frigörelse 1991).

Påstötningarna mot Finland fortsatte även under 1939 där följande krav framfördes:

  • Lappvik skulle upplåtas som ankarplats för sovjetiska flottan
  • Ett flertal öar i finska viken skulle överlämnas till Sovjet
  • Den gemensamma gränsen på karelska näset skulle justeras västerut
  • Alla finska befästningar på karelska näset skulle förstöras
  • Finland skulle även överlämna delar av fiskarhalvön till Sovjet

Som ersättning för de förlorade landområdena skulle Finland få tillåtelse att befästa Åland och erhålla landområden i Östra Karelen. Den finska förhandlingsdelegationen kunde tänka sig vissa mindre gränsjusteringar men motsatte sig en Sovjetisk marinbas på finländskt territorium. Stalin gjorde klart för finnarna att kraven inte var förhandlingsbara, och med facit i hand kan man konstatera att kraven och förhandlingarna enbart var dimridåer då det verkliga syftet var att ockupera hela Finland.

Dagarna före krigsutbrottet iscensatte Sovjet ett angrepp med artilleri mot byn Mainila, där egna styrkor fanns förlagda. Angreppet skylldes på finnarna och enligt sovjetiska källor dödades 4 soldater. Sovjet hade fått den ursäkt de sökte för det planerade anfallet på Finland.

Den 30 november 1939 anföll Sovjetunionen Finland utan föregående krigsförklaring. De sovjetiska truppstyrkor som sattes in i anfallet bestod av: 4 arméer med 24 divisioner, 6 pansarbrigader och diverse andra förband bestående av totalt över 500 000 soldater understödda av ca 2000 pansarfordon, 2000 artilleripjäser och ungefär 600 flygplan. Finland kunde vid tidpunkten mobilisera ca 200 000 soldater organiserade i 9 divisioner understödda av 32 stridsvagnar och 119 flygplan. Det finländska försvaret sköttes av den nyligen utsedde överbefälhavaren Gustaf Mannerheim, som talade till landets trupper vid krigsutbrottet:

Gustaf Mannerheim

Gustaf Mannerheim

Finlands tappra soldater! Jag går till denna uppgift i en stund då vår arvfiende än en gång överfaller vårt land. Förtroendet till sin chef är första villkoret till framgång. Ni känner mig och jag känner eder och vet att envar i ledet är färdig att fylla sin plikt ända in i döden. Detta krig är ej annat än frihetskrigets fortsättning och sista akt. Vi ska kämpa för våra hem, vår tro och vårt Fosterland

Anfallet inleddes med att sovjetiska trupper gick över gränsen på karelska näset, där även tyngdpunkten för det sovjetiska anfallet låg. Den finska ledningen förvånades över de stora förband som koncentrerades till de fåtaliga vägarna som fanns i området, men sedan den första förvirringen lagt sig så anpassade de sig snabbt till det rådande läget. Den finska taktiken gick ut på att med snabba lättrörliga förband utrustade med skidor stoppa upp och splittra de stora sovjetiska motoriserade förbanden till mindre grupper för att sedan kraftsamla och förinta dessa grupper en efter en. Den finska taktiken var så framgångsrik att man vid årsskiftet helt stoppat upp den sovjetiska offensiven.

Redan före vinterkriget bröt ut hade förberedelser för upprättandet av en svensk frivilligstyrka gjorts, totalt kom över 12 000 man att anmäla sig frivilligt för att hjälpa Finland i deras utsatta läge, 8260 av dessa antogs, utrustades och sattes in för att avlösa finska förband i trakterna av Märkäjärvi den 26 februari 1940.

Efter 105 dagars heroisk kamp, slutade kriget med en bitter fred för Finlands del. Finland fick avstå stora landområden till Sovjet och man förlorade 22 451 i stupade och 45 384 sårades, samt 1406 soldater saknade.
De sovjetiska förlusterna uppgick till 450 000 man i stupade och sårade.

Nordfront återkommer med fler artiklar i ämnet.

Artikeln publicerades ursprungligen 2013-11-30.


  • Publicerad:
    2017-11-30 00:01