HAKKORSET. Förbudsivrare i finska Vänsterförbundet vädrar morgonluft efter en tysk officers protest vid åsynen av en svastika, när en internationell militärövning kombinerades med finskt fanfirande.

Finska Vänsterförbundet kräver nu ett förbud mot hakkorset eller svastikan som symbol inom finska försvarsmakten.

Bakgrunden är att en inbjuden tysk officer nyligen avböjde medverkan i finska försvarets fanfirande med hänvisning till förekomsten av en svastika på en av de förekommande flaggorna.

Vänsterförbundet uppmanar i en skrivelse till regeringen ansvarig minister att presentera ett svar på frågan om vad han konkret kommer att göra för att åstadkomma ett totalt förbud mot svastikan inom försvarsmakten.

Hakkorset har i ett antal fall inom finska försvaret ersatts med andra symboler men det finns kvar till exempel inom Lapplands flygflottilj.

Markus Mustajärvi, riksdagsledamot och verksam inom Vänsterförbundet, står högst på listan av partiets ledamöter som har skrivit sin namnteckning under meddelandet till regeringen.

— Det här är ingen fanatism eller något ivrande, det är en analytisk och välgrundad fråga. Varför använder vi en symbol som innehåller så stor kontrovers? kommenterar han till Hufvudstadsbladet.

I staden Rovaniemi sammanföll i juni den internationella militärövningen Arctic Challenge med firandet av finska försvarets fanfest.

Överstelöjtnant Mathias Boehnke, som medverkade i militärövningen i egenskap av representant för Tysklands försvar, avvek demonstrativt från platsen när han under fanfesten kunde konstatera att svastiskan förekom på en av fanorna.

Boehnke uppger för MTV3 att han i egenskap av tysk officer kan tillmätas ett fängelsestraff om han deltar i ett sammanhang där svastikan figurerar.

Jo, jag känner till den mångtusenåriga bakgrunden – men ändå
Ovan nämnde Mustajärvi förklarar vidare att han mycket väl känner till svastikans flertusenåriga användning i olika kulturer.

— Det är klart att vi ska kunna prata om historia och det som hänt och varför det hänt, men i officiella sammanhang tycker jag inte vi kan använda den här symbolen, fortsätter han i intervjun.

Det är officiellt ”med hänvisning till de negativa känslor som symbolen på många håll väcker” som hakkorset slutat användas på många – men inte alla håll inom det finska försvaret.

Medan Flygvapnet som sådant förra året avskaffade symbolen svastikan, så har vissa separata flottiljer behållit den.

Vänsterförbundet kräver nu genom en rad ledamöter ett centralt taget beslut om ett generellt förbud mot alla former av nyttjande av den kontroversiella symbolen inom det finska försvaret.

Bakgrund: Svensk nationalsocialist introducerade hakkorset i Finland
Svastikan började användas inom det finska försvaret i samband med att den svenske greven och aktive nationalsocialisten Eric von Rosen i början av förra seklet donerade ett flygplan till finska flygvapnet.

Planet i fråga var prytt med ett blått hakkors på vit botten – vilket då också kom att bli finska försvarets symbol.


  • Publicerad:
    2021-06-20 19:25