NORDEN. I länder styrda av judisk makt är den antika indiska svastika-symbolen förbjuden att bära och skylta med, i synnerhet om en åklagare anser att den kan uppfattas som politisk. I Finland finns inte problemet på samma sätt. Finland har sitt eget förhållande till svastikan.

Foto: Bergfalke2 (CC BY 2.0)

Den amerikanska tidningen Christian Science Monitor intresserar sig i en artikel för Finlands unika förhållande till den forn-indiska symbolen svastikan. Medan symbolen i flera länder är förbjuden att skylta med, har Finland sina egna skäl att bevara den som en del av kulturarvet.

Christian Science Monitors Gordon F. Sander intervjuar Teivo Teivainen, professor vid Helsingfors universitet. Teivainen måste ofta förklara svastikans symbol för förbluffade utbytesstudenter som inte är bekanta med symbolens olika betydelser världen över. Symbolen finns nämligen på åtskilliga finska krigsmonument i Helsingfors.

Teivainen berättar för sina studenter, och för Christian Science Monitor, att Finlands användning av svastikan går längre tillbaka i tiden än vad det gamla tyska partiet NSDAP gör, närmare bestämt till år 1918 under finska inbördeskriget då svastikan blev symbolen för det finska flygvapnet.

Även om svastikan inte lägre syns på moderna finska stridsflygplan används symbolen fortfarande i olika sammanhang.

Professor Teivainen anser att detta är oroande, i synnerhet som en konflikt med Ryssland ”inte verkar långsökt”. Om krig med Ryssland skulle utbryta, måste Finland vända sig till sina samarbetspartners i Nato. Teivainen hänvisar till hur företrädare för olika parlament och kabinett i Europa skulle känna sig om de tvingades se den annorstädes hatade symbolen under en kamp mot den gemensamma fienden Ryssland. För dem har svastikan bara en enda betydelse.

En skapelsesymbol som nu betyder fred och frihet
Men svastikan har flera betydelser i Indien från vilken den antas komma. En vanlig tolkning är att den livgivande anden i form av det lodräta strecket nedstiger i materien (det horisontella strecket) varpå livet uppstår på det sätt vi uppfattar det. Armarna på svastikan visar hur kraften i anden ger materien rörelse som sprids i alla väderstreck och bildar den levande världen.

Frågar man en indier om vad symbolen betyder, får man ofta helt enkelt svaret: ”Lycka”. Det är också en giltig tolkning och sammanfattar symbolen som något livskraftigt och livsbejakande.

Även om symbolen idag betraktas som en hatsymbol i större delen av västvärlden, finns det dock för de flesta finländare ingen anledning att plocka bort svastikan, säger den amerikanske journalisten Eddy Hawkins som har studerat symbolens användning i Finland.

— Den uppfattas annorlunda: en annan symbol än den som användes av nazisterna, en annan historia och en annan betydelse, säger Hawkins.

Det var efter påtryckningar från USA och Sovjetunionen, efter det gemensamma kriget mot Tyskland, som svastikan försvann som emblem på flygmaskinerna.

När gäster, i synnerhet från andra länder, går in i Mellersta Finlands flygmuseum är det många besökare som ryggar tillbaka för alla svastikor som pryder de gamla flygplanen.

— Vi skyndar oss att förklara för våra besökare att vår svastika inte har någonting att göra med nazisternas svastika, säger Kai Mecklin som är museichef och före detta pilot i finska flygvapnet.

Även om det var årtionden sedan svastikan slutade användas på flygplanen, finns den fortfarande på axelmärken och på flygvapenskolan.

För Mecklin, liksom för de flesta finländare, är det precis som det ska vara.

— För oss är svastikan en symbol för frihet och oberoende, säger Mecklin till Christian Science Monitor.

Källa:
Finland used the swastika before the Nazis. Why do they still?


  • Publicerad:
    2018-09-18 08:45