Dagens datum 22 juni Denna dag 1941 inledde det nationalsocialistiska Tyskland Operation Barbarossa. I en ledarartikel från samma dag hyllade Aftonbladet detta som ”Europas frihetskrig” och varnade för ”osvenska element”.

Hur en tidning tar sig uttryck beror till mycket stor del på vilka som är dess ägare. Den 22 juni 1941 varnade exempelvis Aftonbladet i sin tidning för ”osvenska element” – idag finns det knappast någon inom tidningens redaktioner som inte stämmer in på denna beskrivning.

Åren 1929-1956 ägdes Aftonbladet av Torsten Kreuger, som gjorde sig känd för att bekämpa Bonniers makt över Sverige. Den judiska familjen Bonniers startade upp Expressen 1944 som en direkt motpol till Aftonbladet eftersom den var tyskvänlig.

1956 kom nådastöten för Aftonbladet då tidningen köptes upp av LO och blev ”oberoende socialdemokratisk”, och därmed internationell. Aftonbladets artikel, som varnade för ”den röda regimen” i Sovjetryssland, skulle aldrig ha publicerats om tidningen varit socialdemokratisk – då socialdemokratin i Ryssland utgjorde grunden till bolsjevismen (Lenin var som bekant ledare för Rysslands socialdemokratiska arbetareparti).

Aftonbladets artikel är en ledartext och författad av Ture Jansson. Av denna ledarartikel kan vi utröna att tidningen såg det nationalsocialistiska Tyskland som Europas beskyddare och att England och de västallierade försvårade kampen mot bolsjevismen och satte Europa på spel. Bloggen Klartexten, som letat fram artikeln ur arkivet, ironiserar i sin artikel om att ”Aftonbladet har rötterna i nazismen”. Läs Aftonbladets artikel nedan:

Det av västmakterna inringade Tyskland har sprängt sina bojor och går nu med fri och ökad styrka till sin europeiska, sin världshistoriska mission att krossa den röda regimen som utgjort ett ständigt hot mot själva frihetens princip.

Under formerna av en artificiell statsbildning har Moskva terroriserat hela vår samtid. Det var Englands obegripliga och oförlåtliga misstag att inte från början vara delaktigt i en europeisk politik  som uppställde en enig front mot den sovjetiserade östern. Nu har Tyskland tvingats att först göra rent hus på den servilt styrda kontinenten för att sedan med ryggen fri kunna skrida till det mest betydelsefulla slaget.

Under ett interregnum var Tyskland nödsakat att med en diplomatisk pakt paralysera det röda jätteriket för att undgå omedelbart tvåfrontskrig. Denna pakt var en manöver, påtvingad Tyskland av den inringade västmaktspolitiken. Nu har pakten gjort sin tjänst och kastats över bord – Sovjetryssland har såsom nu är uppenbarat bedrivit falskt spel och i enlighet med sina politiska regler strävat att dra största möjliga fördelar i den civilisationens bankrutt som Moskva arbetat på och satt sin tillit till.

Under Tysklands ledning går Europa till ett folkkrig mot det röda väldet. På flankerna marschera Finland och Rumänien. Det blev Finlands stora och ärorika uppgift att i Norden trygga språngbrädet  mot den röda tsarismen. Finland har redan blött för denna uppgift och gör i denna stund nya offer för Nordens sak.

Om utgången av detta krig kan ingen tvekan råda. Tysklands egen insats och organisation av de allierade betyder en segerrik och oövervinnlig makt. Det råder heller ingen tvekan om vad Sveriges folk känner i denna stund. Man uttalar inga överord om man konstaterar att det i denna världshistoriska dag inledda kriget får en avgörande betydelse också för Sveriges framtida ställning.

Av största vikt är att myndigheterna med alla de medel som nu kan stå till deras förfogande hålla ett vakande öga på alla de osvenska element vilkas verksamhet under Finlands-kriget så våldsamt upprörde den svenska opinionen.

Klicka för större bild.
Klicka för större bild.

Artikeln publicerades ursprungligen 2014-06-22.