UTRIKES En flagga med en svastika på visades upp på en mässa för föremål från olika krig. Efter det har det nu lämnats in ett förslag om att förbjuda ”nazistsymboler”.

Ett förbud mot ”nazistsymboler” föreslås efter att en flagga med en svastika på visats upp på en mässa för minnessaker från olika krig. Nu har en partiöverskridande grupp politiker från kantonen Genéve föreslagit en grundlagsändring som innebär att det ska bli förbjudet ”att visa eller bära nazistsymboler, emblem eller andra föremål kopplade till nazismen” i offentliga sammanhang.

När Genéves lagstiftande församling röstade om förslaget var det 56 ledamöter som röstade för och 28 som röstade emot. För att förslaget ska kunna bli giltig lag måste det först godkännas av rådet som styr Genéve, och sedan tas upp i Schweiz parlament i Bern.

— Det är aldrig för sent för att stoppa nazistidéer att få spridning via dessa symboler, säger parlamentsledamoten Alexis Barbey.

En annan parlamentsledamot är François Lefort, som säger att försäljning av fascistiska föremål ”är farlig för demokratin och stödjer fascistiska tankegångar”.

Under 2021 presenterades det ett tidigare förslag om inskränkningar, som regeringen sade nej till. Regeringen svarade även då att landet bör acceptera ”uttryck av förkastliga idéer, även om en majoritet av befolkningen finner dem chockerande.”