TYSKLAND. Tyska regeringen vill sända en signal till landets judiska befolkning sedan flera ”antisemitiska incidenter” ägt rum under pro-palestiniska protester förra månaden.

Hamas flagga förbjuds i Tyskland. Foto: CC public domain.

Samtliga partier i Tysklands koalitionsregering har gått med på att förbjuda flaggan till palestinska Hamas, något som kungjordes under söndagen. Justitieministeriet, lett av socialdemokratiska SPD, ställde sig först tveksamt till åtgärden, men godkände den i slutändan.

Efter talrika Israelfientliga manifestationer i maj i Berlin, Hamburg och andra tyska städer bestämde sig de kristdemokratiska systerpartierna CDU och CSU för att snarast försöka driva igenom ett förbud av symboler till palestinska Hamas.

Förslaget gick ut på att utvidga tillämpningen av tyska brottsbalkens 86:e paragraf, såtillvida att ”förbud mot propagandaspriding”, utöver grundlagsvidriga organisationer, även skulle omfatta organisationer på EUs terrorlista. Bland annat Hamas och PFLP, bägge palestinska organisationer som har sympatisörer i Tyskland, återfinns på EUs terrorlista, som skapades efter attackerna i USA den 11 september 2001.

Justitieminister Christine Lambrecht (SPD) skriver följande rörande Hamas och PFLP i ett brev till sina kolleger i ministerrådet, samt till inrikesminister Horst Seehofer (CSU):

Det förefaller mig nödvändigt att snarast möjligt få igenom de förbudsprocesser som krävs, just för att det (rättmätigen) problematiserade användandet av symboler tillhörande dessa föreningar på ett rättssäkert sätt ska kunna beivras.”

Förbud mot föreningar är dock en långdragen process, där det först behöver läggas fram tillräckligt med rättsligt hållbart material, vilket inte vore genomförbart under nuvarande mandatperiod. Att förbjuda uppvisandet av symboler och flaggor vore förvisso enklare, men säkerligen mindre effektivt.

I sitt brev till Seehofer knyter Lambrecht även an till motsvarande förslag hos CDU och CSU. ”Enligt [min] första bedömning anser jag [CDUs/CSUs] tillvägagångssätt vara i behov av revidering. Av respekt för parlamentet har jag begärt att få prövat i mitt hus huruvida en modifierad form av detta förslag eventuellt vore tänkbar”, skriver hon.

SPDs partigrupp hänvisade därpå till grundlagsrättsliga förbehåll hos regeringen. ”Eftersträvad lösning i brottsbalken ger upphov till en rad svåra rättsliga frågor” meddelade en talesperson hos justitieministeriet under onsdagen.

Regeringen har nu enats kring ett förbud. Thorsten Frei (CDU) anser att ”rättsstaten” måste gå i snabbt och bestämt svaromål på demonstrationerna i maj.

— Vi vill inte att flaggor till terrororganisationer ska vaja på tysk mark. Det gläder mig verkligen att SPD anslutit sig till vårt initiatv. Därmed sänder vi också ett klart budskap till våra judiska invånare, säger Frei till tidningen Welt.


  • Publicerad:
    2021-06-21 17:00