Dagens datum 29 maj Den 29 maj 1940 beslutade den svenska riksdagen att officiellt bilda Hemvärnet.

När Sovjetunionen utan krigsförklaring anföll vårt grannland Finland den 30 november 1939 stod Sverige mycket dåligt rustat. Försvarsfrågan var kraftigt nedsatt på grund av nedrustningar. Kort efter krigsutbrottet togs flera privata initiativ på att skapa milisförband i hembygderna.

I december 1939 påbörjades den svenska mobiliseringen och en armefördelning (motsvarande utländska divisioner) stationerades i Norrbotten för att försvara gränsen mot Finland. Den svenska regeringen skickade även stora mängder krigsmaterial till vår grannland, bland annat 85 000 gevär, 600 kulsprutor och 300 artilleripjäser.

Försvarsviljan i folket var vid denna tid mycket hög varför staten under våren 1940 tog beslutet att även officiellt skapa lokalförsvarsförband. Den 29 maj 1940 röstade riksdagen JA för att skapa Hemvärnet. Hemvärnet underställdes armén och som första chef utsågs överste Gustaf Petri. Inom några veckor hade över 90 000 man anmält sig frivilliga till det nya förbandet, de flesta unga och lite äldre män som inte hade någon plats i den befintliga krigsorganisationen.

Till en början fanns inte ens den mest basala utrustningen tillgänglig för Hemvärnet. Man saknade uniformer och i många fall vapen. Ett fåtal utrustades med arméns standardvapen gevär m/96, manskapet fick inte heller någon tilldelning av uniformer utan fick istället en armbindel.

Hemvärnsmän i Karlstad våren 1940.

När kriget i Finland avslutades i mars 1940 återlämnades mycket av den utlånade materielen. Man kunde då beväpna Hemvärnet ordentligt. Man började även att få bättre tilldelning av annat materiel, uniformer som använts av reguljära förband tilldelades Hemvärnet. Det skulle dröja ända fram till 1950 innan alla hemvärnsmän hade fått en komplett uniform.

Hemvärnskompani i Lund 1940.

När kriget tog slut i maj 1945 var det svenska försvaret äntligen färdigrustat för att effektivt möta en angripare. I det kalla krig som nu tog vid fanns det fortfarande viktiga uppgifter att fylla för Hemvärnet. Huvuduppgiften för Hemvärnet var att säkerställa en mobilisering genom att skydda och bevaka mobiliseringsförråd, samt att genom fördröjande strid uppehålla fienden så att de reguljära förbanden hann mobilisera ordentligt.

I mitten av 80-talet hade Hemvärnet sin största omfattning, det bestod då av över 120 000 man. Vid denna tidpunkt var gevär m/96 fortfarande huvudbeväpning för hemvärnsförbanden. I mitten av 90-talet var alla gevär utbytta till AK4, och 1999 var alla hemvärnsförband också utrustade med den nya M-90 uniformen.

Under 2000-talet drabbas hemvärnet, liksom resterande försvarsgrenar, av kraftiga nedskärningar. År 2005 bestod hemvärnet av ca 40 000 man. Då hade också driftvärnets uppgifter, med att skydda strategiska industrier och annan samhällsviktiga installationer, överförts till Hemvärnet. Samtidigt som detta byttes också namnet på förbandet till ”Hemvärnet – nationella skyddsstyrkorna”.

Såväl Hemvärnet som Försvarsmakten som helhet har under 2000-talet gått från att försvara folket och landet mot yttre fiender till att vara ett verktyg för bedriva globalistiska krig i utlandet. Ledorden för dagens försvarsmakt är värdegrund, genuscertifiering, HBQT-frågor och mångfaldsfrågor. Det svenska ”försvaret” görs i dagsläget till åtlöje i omvärlden.

I dagsläget består Hemvärnet av ca 22 000 soldater, fördelade på 40 bataljoner. Dessa soldater är det enda som återstår av det en gång mycket stora svenska invasionsförsvaret. Hemvärnet är också de enda trupper som kan sättas in med mycket kort varsel mot yttre och inre hot. Delar av utbildningen idag utgörs av träning för insats mot den egna befolkningen. Scenarion där ”fienden” utgörs av ”högerextrema orosmakare” förekommer vid försvarsmaktens övningar.

Som territorialförsvar är Hemvärnet mycket dåligt rustat, då man helt saknar tung material, som splitterskyddade fordon, artilleri, luftvärn och pansarvärn (man är endast utrustade med granatgevär och pansarskott). För insats mot en ”inre fiende” är dock denna utrustning fullt tillräcklig.

Artikeln publicerades ursprungligen 2014-05-29.