Dagens datum 18 januari Den 18 januari 1943 utfärdar Sveriges överbefälhavare general Olof Thörnell en order till alla militära chefer som lyder: ”Varje meddelande om att motståndet skall uppges är falskt!”

Under samma år ges även en skrift som heter ”Om kriget kommer” ut till alla hushåll. I skriften ges råd och uppmaningar om vad man ska göra vid ett eventuellt krig, där samma uppmaning om att motstånd ska göras i alla lägen också finns med.

Denna skrift har getts ut i nya upplagor under åren 1952, 1961 och 1983 av styrelsen för psykologiskt försvar. En nedkortad variant av skriften fanns med i landets alla telefonkataloger fram till 1980-talet. Under denna tid var i stort sett hela den vuxna befolkningen en del av totalförsvaret, och man tog sin plikt gentemot folket och nationen på stort allvar.

Några citat från skrifterna:

Sveriges folk står enigt i föresatsen att värna landets oberoende och självständighet. Varje väpnat angrepp mot vår frihet skall mötas med beslutsamt motstånd...

Sverige vill försvara sig, kan försvara sig, och skall försvara sig! Motstånd skall göras ständigt och i alla lägen. Det är på Dig det beror – Din insats, Din beslutsamhet, Din vilja att överleva. Vi ger aldrig upp! Varje meddelande att motståndet skall uppges är falskt...

Fienden vill bryta vår försvarsvilja inte bara med vapenmakt utan också med psykologisk krigföring...

Se upp för spioner och sabotörer – var på Din vakt mot fiendens propaganda...

Slå ned fiendens propaganda. Den syftar till att bryta vår motståndskraft, och den arbetar med alla tänkbara medel...

Ingen del av vårt land skall uppges utan hårdnackat motstånd..

Ge inte fienden något som helst bistånd utöver humanitär hjälp. Avstå från personligt umgänge med honom. Lämna inte upplysningar om det svenska totalförsvaret. Delta inte i propaganda mot Sverige. Motarbeta den istället. Det är landsförräderi att gå fienden tillhanda!

Artikeln publicerades ursprungligen 2014-01-18.